Holland Financial Centre stopt definitief

De stichting Holland Financial Centre (HFC) stopt definitief, zo maakt de stichting vandaag bekend op de site. Belangrijkste reden is dat de overheid zich begin vorig jaar terugtrok uit de publiek-private lobbyclub, die zich hard maakt voor een sterke financiële sector in Nederland.

Waarnemend HFC-voorzitter Jan Nooitgedagt in een verklaring:

“HFC heeft in een moeilijke tijd goede initiatieven kunnen realiseren. Met het terugtrekken van de publieke kant, was het niet langer mogelijk de publiek-private samenwerking zinvol voort te zetten en er zijn al meerdere private samenwerkingsverbanden binnen de sector actief.”

Samenwerkingsverband HFC werd in 2007 opgericht om de positie van de Nederlandse financiële sector in binnen- en buitenland te versterken. In de stichting waren partijen uit de financiële sector, de overheid en de toezichthouders vertegenwoordigd.

Voorzitter Van Keulen moest aftreden

De stichting kwam vlak na de nationalisering van SNS Reaal in het nieuws, omdat de voormalige topman van de bank, Sjoerd van Keulen, voorzitter was. Onder de verantwoordelijkheid van Van Keulen kocht SNS vastgoedtak Property Finance, die de bank uiteindelijk naar de afgrond dreef. Onder druk van Dijsselbloem trad Van Keulen meteen af.

Voor starterscentrum HFC Plaza is de stichting nog in gesprek met een mogelijke koper. Het bestuur van HFC handelt momenteel lopende zaken af en gaat daarna over tot eventuele ontbinding van de stichting.

    • Marije Willems