Elektrische auto’s en windmolens subsidiëren is potverteren

De marktspelers zijn slachtoffer van windbeleid, meent Hans Wiegel.

In windenergie worden doorlopend enorme investeringen gedaan. Windmolens – zo menen de critici – draaien niet op wind, maar op subsidies. En zo is het ook.

Miljarden worden erin gestopt. Bedragen die worden gefinancierd uit belastingverhogingen die schade toebrengen aan het zo nodige herstel van onze economie. Dit kunstmatig bevoordelen van windenergie leidt ook tot concurrentievervalsing en tot het sluiten van elektriciteitscentrales die nog lang niet zijn afgeschreven. Wat een kapitaalvernietiging!

Gevolg van dit windbeleid is dat er ook centrales moeten blijven die op korte termijn opgeschakeld kunnen worden. Het waait nu eenmaal niet altijd. In Duitsland wordt hierdoor meer sterk vervuilende bruinkool verstookt dan ooit. Zo kun je door subsidies gewoon verkeerde dingen laten gebeuren.

Een tweede subsidiestroom is het kunstmatig bevorderen van de koop van auto’s die op elektriek rijden. Dat heeft in een jaar tijd geleid tot een verdrievoudiging van deze stekkerauto’s tot zo’n 20.000. Wij zijn in ons land koploper in elektrisch autorijden. Dat is gekomen doordat de regering enorme subsidies voor dit soort voertuigen heeft uitgetrokken. Alleen voor 2013. Vandaar die hausse van verkopen dat jaar. Voor een appel en een ei een nieuwe auto.

Ook hier zie je, net als bij windenergie, rare bijwerkingen en mazen in het net. De meeste van deze automobielen zijn namelijk niet honderd procent elektrisch. Tweederde ervan is ‘elektrisch met hulpmotor’. Als je de stroom uitschakelt, neemt de benzine het over. Slimmeriken (en dat zijn we) kunnen dus gewoon op benzine rijden en zo heel goedkoop een nieuwe auto aanschaffen.

Een ander bijeffect is dat er te weinig oplaadplekken zijn. Het Rijk heeft besloten de aanleg van dit soort oplaadplekken niet langer zelf uit te rollen, maar over te laten aan de gemeenten. Files bij de stekkerdozen dus. Kenners spreken nu over het mogelijk uitbreken van oplaadstress.

Je zou natuurlijk zelf bij je huis zo’n stekkerdoos kunnen monteren. Dat kan als je een tuin en een oprijpad hebt, maar als je woont in een hoog flatgebouw zit dat er niet in.

De gemeenten gaan er mee aan de slag. Ze zullen vast betaald parkeren invoeren voor opladende auto’s. En omdat dit opladen veel tijd kost, is er weer een melkkoe gevonden.

Subsidies lijken mooi, maar ze vervalsen en kosten elders klauwen met geld. O ja: de stroom, die deze auto’s gebruiken, wordt door centrales opgewekt. Op wat worden die gestookt? Op kolen, gas of atoomstroom uit Frankrijk? Of uit het draaien op wind?

Nog een nieuwsfeitje. Bij vorst, blijkt uit een test, wordt de actieradius van zo’n elektrische auto veel kleiner. Soms maar de helft van het aantal beloofde kilometers. Ongeveer 60 kilometer.

Op een mooie winterse windstille dag, heerlijk een dagje toeren. Dan staat u stil. In velden of wegen geen stekkerdoos te zien. Genieten.

    • Hans Wiegel