denken @nrc.nl

Combineer thuiszitten met ambities

zegt Joanne Heuvelman (21)

Helaas, ik zit thuis. Een enorme frustratie voor mij, net als voor anderen die met hetzelfde probleem te kampen hebben. Natuurlijk, ik heb grote moeite om gefinancierd te worden door de overheid. Ik wil zelfstandig zijn. Regelmatig wordt mij gevraagd: „Wat doe jij in godsnaam de hele dag?” En ja, het klopt, af en toe lig ik lui voor de tv. En wat nog meer? Daarnaast help ik een zieke vriend, heb ik tijd om me te verdiepen in de filosofische grootmeesters, kan ik voor een prikje met mijn CJP-pas heel wat cultuur bewonderen, heb ik tijd vrijwilligerswerk te doen, daag ik mezelf uit door werken te maken als voortraject op de kunstacademie en vooral om bij mezelf stil te staan en het leven dat ik leid. Als ik straks terugkijk op mijn leven, geloof ik dat ik kan zeggen dat ik vanuit mijn hart geleefd heb, in oprechtheid. Het verplichte thuiszitten geeft me daarvoor de kans. Zo kan ik mijn enige wens vervullen. Een aanrader voor u?

Bevestig gewoon dat een behandeling heeft plaatsgevonden

adviseert Peter Diepen uit Goes

Naar aanleiding van het Commentaar (13-1) ‘Soms fraudeert de tandarts per ongeluk’ adviseer ik het volgende: de enige manier om ‘fouten’ (maar ook fraude) bij het declareren door zorgverleners te voorkomen, is een procedure waarbij de patiënt (of diens gemachtigde) bevestigt dat een behandeling is uitgevoerd. De meerkosten, voor zover überhaupt van toepassing, wegen ruimschoots op tegen het bedrag dat hierdoor kan worden bespaard.

Verkeerde quote in stuk van rechter

schrijft Fedde Kloppenburg, docent strafrecht Hogeschool Utrecht

In het stuk van raadsheer Zandbergen uit Leeuwarden over de gevolgen van bezuinigen op de goede waarheidsvinding door rechters, staat de volgende uitspraak van hem gequote in groot en dikgedrukt lettertype: ‘slecht doordachte vonnissen blijven aan ons kleven als kauwgom aan een schoenzool’. Dat staat helemaal nergens in het stuk. Wel lees ik: ‘Dat soort impressies blijft daarna aan ons kleven als kauwgom aan een schoenzool’ naar aanleiding van de eerst indruk die een mens (in algemene zin) zin in een milliseconde opdoet van een ander.