De ambassadeur in Libanon

„Het klassieke beeld van de diplomatie is een oud beeld. Alles draait tegenwoordig om de makelaarsfunctie, waarbij het niet genoeg is om één keer op bezoek te gaan bij minister.

„Je moet contact onderhouden met ngo’s en pers. Maar je moet ook contact hebben met geëngageerde burgers die ergens over mee willen praten. Twitter is dan een mooie verbreding van de kaartenbak.

„Ik krijg vrij gemakkelijk overal toegang in Libanon. We worden als Nederland vaak afgeschilderd als land in een redelijk neutraal-positieve rol. We vormen geen politieke bedreiging. Tijdens een familiebarbecue waar ik een keer was beland, werd ik door de heer des huizes getrakteerd op een speech waarin hij Nederland prees omdat het bloemen in plaats van wapens exporteerde. Op zo'n beeld moet je voortborduren.

„Ik ben blij dat ambassadeurs tegenwoordig meer over hun land kunnen uitleggen aan het grote publiek in Nederland . Zo vertel ik vaak over de gigantische vluchtelingenstroom uit Syrië.”