Meer drugs in haven R’dam

Opsporingsdiensten hebben in 2013 ruim 10.000 kilo drugs onderschept in de Rotterdamse haven. 9.800 kilo daarvan betrof cocaïne. Een jaar eerder werd 3.600 kilo cocaïne onderschept, afkomstig uit Zuid-Amerika. Deze cijfers maakte het zogenoemde HARC-team (Hit and Run Cargo Team) bekend. In het HARC-team werken zeehavenpolitie, douane en FIOD samen. Een opvallende trend is, zegt districtschef Henk de Jong van de zeehavenpolitie, dat criminelen minder vaak grote partijen in een keer proberen te smokkelen, maar kleinere partijen ‘bijpakken’ bij standaardlading. Op deze manier proberen ze het risico te spreiden. Van de 113 vangsten in 2013 bestond bijna de helft uit deze zogenoemde ‘rip-off’ partijen.

Het is onbekend hoeveel drugs niet onderschept worden. Criminelen smokkelen graag via Rotterdam vanwege de grootte van de haven, aldus plaatsvervangend FIOD-directeur Marijke Kaptein. Daarnaast, zegt ze, trekt de goede logistiek criminelen aan. (NRC)