Breed verzet tegen winstuitkering door ziekenhuis

Foto ANP / Lex van Lieshout

De plannen van het kabinet voor meer marktwerking in de zorg stuiten op verzet. PVV, CDA, Groenlinks en ChristenUnie wijzen alle het plan af om winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg mogelijk te maken. Het verzet hiertegen is zo principieel dat het kabinet op verwerping van de plannen in de senaat afstevent.

Minister Schippers debatteert morgen met de Tweede Kamer over haar voorstel om het verbod op winstuitkeringen in de zorg op te heffen. Nu mogen private partijen al wel investeren in ziekenhuizen, maar zij mogen sinds het nieuwe zorgstelsel in 2006 geen winst uitkeren aan zichzelf.

De partijen die met het Herfstakkoord Rutte-II aan fundamentele steun voor bezuinigingen hebben geholpen in de Eerste Kamer, voelen zich niet geroepen het omstreden voorstel van Schippers te steunen. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie, een van de ondertekenaars van het Herfstakkoord, zegt “geen mogelijkheden” te zien om met de plannen van Schippers in te stemmen:

“Het toelaten van winstuitkeringen door ziekenhuizen is een hele principiële stap. Je steekt de Rubicon over.”

Omdat de plannen geen gevolgen hebben voor de begroting is er geen druk voor partijen als ChristenUnie om ermee in te stemmen.

Het CDA was in het eerste kabinet-Rutte voor het verder openbreken van de zorg om nieuwe geldschieters aan te trekken. Maar dat standpunt is veranderd. “Geld voor de zorg moet in de zorg blijven”, zegt CDA-parlementariër Hanke Bruins Slot. Onder de nieuwe fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma kwam de afwijzing van winstuitkeringen ook in het verkiezingsprogramma terecht. Veel partijen wisselden van standpunt. PVV en CDA waren in het vorige kabinet voor en nu tegen. De PvdA was toen tegen en nu voor.

Lees meer over dit onderwerp in NRC Handelsblad.

    • Jeroen Wester