.... of leest al je e-mails mee

‘Op vakantie? Onze dienstverlening gaat gewoon door!” Zo begint de vrolijke instructie aan ambtenaren van de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen. En of ze hun e-mailverkeer alstublieft willen aanpassen: „Machtig een collega of de teammanager voor toegang tot je mailbox”. Maar wat gebeurt er als de ambtenaar dat vergeet of langer dan een dag afwezig is? Dan „kan de teammanager via het bedrijfsbureau toegang tot de mailbox krijgen”. Mag dat zomaar, zonder toestemming van de werknemer in diens mailbox inbreken? De Ondernemingsraad vindt van niet, althans niet zonder voorafgaande toestemming van de OR. Als de chef naar believen in e-mailbakken kan kijken, krijg je al gauw ‘controle en toezicht’ op ‘gedrag en prestaties’ van de medewerker. En dan schrijft de wet instemming van de OR voor.

Daar is de rechter, in hoger beroep, het ook mee eens. Het is volgens de rechter een „algemene ervaringsregel dat het in een professionele werkomgeving niet mogelijk pleegt te zijn om zonder technisch hulpmiddel de mailbox in te zien van een werknemer die zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend heeft gemaakt”. Als DWI wel algemene toegang wil tot alle mailboxen met een eigen tijdelijk wachtwoord, dan schrijft de wet inderdaad instemming voor. Aangezien de OR dit niet wil, gaat het niet door.