Nour springt graag in het gat van de Moslimbroederschap

Vandaag en morgen stemt Egypte over een nieuwe grondwet // Die is minder islamtitisch dan de voorgaande van de Moslimbroederschap // Ook de streng-islamitische salafisten zijn pragmatisch en zeggen ja

Op straat zijn alleen affiches voor de ja-stem te zien, gesponsord door ‘Egyptenaren die van hun land houden’. Op televisie wordt de kijkers ingeprent dat ja voor de nieuwe grondwet gelijkstaat met nee tegen het terrorisme. Egyptische christenen worden bestookt met sms’jes: „Jezus vraagt u om ja te stemmen.”

In de aanloop naar het referendum van vandaag en morgen zijn minstens zeven mensen gearresteerd omdat ze opriepen om nee te stemmen. Zij worden beschuldigd van terrorisme en poging om het regime omver te werpen.

„Het is inderdaad niet netjes dat het moeilijker is om campagne te voeren voor nee dan voor ja”, zegt Nadar Bakkar, woordvoerder van de salafistische Nour-partij.

Nour heeft de voorbije weken zelf 47 conferenties belegd overal in Egypte om haar achterban te overtuigen ja te stemmen. Dat is wel nodig want vorig jaar vroeg Nour nog om de grondwet goed te keuren die onder de Moslimbroederschap tot stand was gekomen.

Die was veel islamitischer getint. De fundamentalisten hadden toen een absolute meerderheid in de grondwetgevende vergadering.

In de commissie die na de afzetting van president Morsi door het leger in juli vorig jaar belast werd met het herschrijven van de grondwet, zaten slechts twee fundamentalisten op in totaal vijftig leden.

Daardoor sneuvelde de definitie van de sharia waarvoor Nour zo hard had gevochten. Artikel 74 in de nieuwe grondwet verbiedt zelfs partijen op religieuze basis, zoals Nour. „Het is geen perfecte grondwet”, geeft Bakkar toe. „Maar wij kunnen hiermee leven in afwachting van de volgende stap op de politieke routekaart.”

De salafisten zijn pragmatisch. Toen zij zagen dat Morsi's populariteit aan het kelderen was, namen zij afstand. Wanneer straks verkiezingen plaatsvinden, hoopt de partij de plaats in te nemen van de Moslimbroederschap, die nu geldt als een terroristische organisatie.

„Wij worden de nieuwe vertegenwoordiger van de islamitische stroming”, zegt Bakkar vol overtuiging. Ook al geeft hij toe dat de partij leden heeft verloren door de kant van het leger te kiezen tegen de Moslimbroederschap.

Kemal Helbawy was naast Nour de enige andere vertegenwoordiger van de fundamentalisten in de grondwetgevende commissie. Helbawy is een oud-leider van de Moslimbroederschap die zich al in maart vorig jaar tegen Morsi keerde.

De nieuwe grondwet, vindt Helbawy, is zeer geavanceerd. „Hij garandeert de gelijkheid van man en vrouw en voorziet voor het eerst in gegarandeerde financiering voor onderwijs en gezondheidszorg.”

De Moslimbroederschap waarvan hij zijn hele leven deel uitmaakte heeft hij de rug toegekeerd. „Ik geloof nog altijd in de principes van onze stichter Hassan Al Banna en in het islamitisch project”, zegt hij. „Maar ik geloof niet langer in de organisatie die Egypte recht naar de afgrond voerde.”

    • Gert Van Langendonck