Milieudefensie kritisch over nieuw onderzoek naar schaliegas

Milieudefensie vindt het “onaanvaardbaar” dat minister van Economische Zaken Henk Kamp opnieuw ervoor kiest ingenieursbureau Arcadis een studie naar schaliegas te laten doen. De minister maakte zijn keuze voor Arcadis gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Milieudefensie heeft het bedrijf echter belangen bij schaliegaswinning.

In november protesteerden Milieudefensie en anderen in Den Haag al tegen het uit de grond halen van schaliegas. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Milieudefensie vindt het “onaanvaardbaar” dat minister van Economische Zaken Henk Kamp opnieuw ervoor kiest ingenieursbureau Arcadis een studie naar schaliegas te laten doen. De minister maakte zijn keuze voor Arcadis gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Milieudefensie heeft het bedrijf echter belangen bij schaliegaswinning.

Het ministerie van Economische Zaken wil een onderzoek laten uitvoeren naar op welke locaties in Nederland naar schaliegas geboord kan worden. Maar Milieudefensie stelt dat Arcadis actief betrokken is bij olie- en gasvelden in Noord-Amerika. Het bedrijf zou geen onafhankelijk onderzoek kunnen uitvoeren, aldus campagneleider bij Milieudefensie Geert Ritsema:

“De uitkomst van het onderzoek kunnen we wel raden: belangen van onwonenden en het milieu zullen aan de kant worden geschoven.”

Een woordvoerder van Arcadis stelt in een reactie tegenover persbureau Novum dat het bureau geen belangen heeft bij schaliegaswinning:

“Wat wij doen in Amerika, is onze klanten helpen met het aanvragen van vergunningen. Arcadis is niet actief betrokken bij de winning of exploratie van schaliegas.”

Arcadis betrokken bij eerder omstreden onderzoek

Arcadis was al betrokken bij een onderzoek dat Kamp begin vorig jaar liet uitvoeren naar de risico’s van schaliegaswinning in Nederland. Dat onderzoek, onder regie van ingenieursbureau Witteveen+Bos, stelde dat de risico’s van het boren beheersbaar zijn.

Betrokkenen uitten toen al hun twijfels op het onderzoek omdat de betrokken onderzoeksbureaus economische belangen bij schaliegaswinning zouden hebben. De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) oordeelde vervolgens in september dat de effecten op de kwaliteit van leefomgeving, natuur en milieu niet goed in kaart waren gebracht. Daarom moest er een nieuw en breder onderzoek komen, waarvoor nu dus Arcadis is ingeschakeld. Onze economieredacteur Renée Postma schreef in oktober over het onderzoek dat het minstens anderhalf jaar zal duren:

Het moet leiden tot een bepaling van de “meest geschikte locaties” voor schaliegaswinning. De vraag of het veilig kan in Nederland is daarmee niet meer aan de orde. Het gaat nu om de vraag of deze vorm van gaswinning – met zijn honderden boorgaten, af- en aanrijdend vrachtverkeer, kilometers diepe boorgaten, enorme waterbehoefte en pijpleidingen – valt in te passen in het dichtbevolkte Nederland.

Totdat het onderzoek is afgerond, wordt er niet naar schaliegas geboord.

NRC Handelsblad schreef in oktober een reconstructie van de ontwikkelingen rondom het onderzoeksrapport over schaliegaswinning. Lees het hier helemaal terug.

    • Anouk van Kampen