Kabinet geeft geen gehoor aan motie tegen kernwapentaak JSF

Foto ANP / Marco Ferrageau
Foto ANP / Marco Ferrageau

De JSF zal voorlopig technisch uitgerust zijn om ook kernwapens af te werpen. Er was een kamermeerderheid om de kernwapentaak van de JSF te schrappen, maar een motie van die strekking is vandaag door het kabinet terzijde geschoven.

Dat meldt persbureau Novum vandaag. De JSF geldt als opvolger van de F-16, die ook in staat is om kernwapens te gebruiken. Het gaat om de B61-bom, waarvan er in Europa tweehonderd zijn opgeslagen.

Motie gesteund door coalitiepartner PvdA

De SP had eerder een motie ingediend waarin zij opriep om de JSF geen kernwapentaak mee te geven. Het terzijde schuiven van de motie kan op weinig goedkeuring rekenen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij NU:

“Het kabinet schoffeert met deze beslissing de democratie, omdat het de wens van een meerderheid van de Kamer naast zich neerlegt.”

Ook de PvdA steunde de motie, terwijl het als coalitiepartner nu de motie naast zich neerlegt.

Het kabinet beroept zich op de nucleaire taken die de NAVO-lidstaten gezamenlijk hebben. Volgens Juurd Eijsvoogel, chef Buitenland bij NRC, kan een land ook niet eenzijdig de kernwapentaken afstoten:

“De NAVO is een bondgenootschap van verschillende landen, en de beslissingen worden ook door de landen samen genomen. Je kunt dus niet als land eenzijdig die taak schrappen. De beste manier om dat wel te doen, is door de discussie binnen de NAVO over deze kernwapens urgenter te voeren.”

De kans dat die discussie inderdaad wordt gevoerd, is echter klein.

“De landen in Oost-Europa hechten veel waarde aan de bescherming die kernwapens bieden. En voor een dergelijke stap heb je ook Rusland nodig. Beide blokken moeten namelijk die kernwapens tegelijk vernietigen. Maar dat is geen prioriteit voor president Obama; de betrekkingen tussen de VS en Rusland zijn weleens beter geweest.”

Het kabinet heeft aangegeven dat het zich wel wil inspannen om in de toekomst de kernwapentaak af te bouwen, maar dus in NAVO-verband.