Geen tweetresultaten voor #jeannetteseppen Jeannette Seppen

„Ik ben bij Buitenlandse Zaken gaan werken met de bedoeling bij moeilijke, zware posten geplaatst te worden. Plaatsen waar je niet direct als toerist naar toe gaat. Mijn allereerste plaatsing was in Londen. Dat vond ik vooral na kantooruren fantastisch. Mijn eerste ‘crisispost’ was bij de Europese waarnemers in Bosnië en ik heb toen ervaren dat dat het leuke werk was.

„We hebben voor onze ambassade negen persoonsbeveiligers en nog dertig gewone bewakers. Het is een surrealistisch leven. Ik wilde heel graag naar Bagdad omdat dit mijn eerste economische diplomatiepost zou worden. Want dat is wat we doen: kansen spotten voor het Nederlands bedrijfsleven.

„Wij zitten niet in Bagdad om de Nederlandse ambassade in de beveiligde zone te zijn. We gaan met onze beveiligers maximaal naar buiten en verkennen bij mensen en instellingen waar behoefte aan is. Zo kan ik een goed verhaal tegenover Nederlandse bedrijven houden. Zij zijn toch ook professionele risiconemers?”

Jeanette Seppen (47, partner woont in Istanbul) was voordat ze naar Bagdad ging directeur governance bij de internationale troepenmacht ISAF in het Afghaanse Mazar-e Sharif. Ze woont en werkt nu op de Nederlandse compound in de Groene Zone. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden.