De baas beoordeelt je stiekem, met brilcamera...

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: privacy op het werk.

Mag de baas met beveiligingscamera’s of met ‘mysteryshoppers met bril-camera’ kijken of het personeel wel goed werkt? Mag hij de opnamen gebruiken bij training op houding, vriendelijkheid en service?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tikte vorige week elektronicaketen Media Markt op de vingers. Daar hangen camera’s tegen diefstal, om incidenten te registreren, de politie te helpen en preventieve maatregelen te kunnen nemen. Maar de beelden werden af en toe ook gebruikt om het personeel te controleren. Met toestemming van de verkoper werden dan beelden teruggekeken, omdat een klant klaagde over de bejegening. Of om te bekijken of verkopers huisregels overtraden. Verder gebruikte het bedrijf ‘nepklanten’ met verborgen camera’s, aan hun bril. Bij trainingen zag het personeel zich terug als cursusmateriaal.

Hield Media Markt zich nu aan de wettelijke maatstaf, van bijvoorbeeld ‘gerechtvaardigd belang’? Goed getraind personeel hebben is inderdaad een belang, erkent het CBP. Maar kon dat ook minder ingrijpend worden verwezenlijkt? Immers, „heimelijke camera-observatie maakt een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het personeel”.

Rollenspellen en cursussen klantgerichtheid zijn ook denkbaar. Heimelijk filmen is pas toegestaan als er vermoedens van diefstal of fraude zijn. Ook op het werk mag een werknemer een „redelijke privacyverwachting koesteren”.

En wat nu als de werknemer ondubbelzinnig toestemming gaf? Dat telt niet, vindt het CBP, omdat weigeren niet echt mogelijk is. Dan doe je immers niet voluit mee aan de opleiding, zoals de werkgever dat graag ziet. Eventuele toestemming is nooit echt vrijwillig. Op het incidentele gebruik van beveiligingscamera’s heeft het CBP ook kritiek. Die hangen daar uitsluitend tegen diefstal en voor de veiligheid van het personeel. Dat is heel wat anders dan het achteraf beoordelen van het personeel. Ook daar doet toestemming van het personeel er niet toe. Na de berisping paste Media Markt zijn richtlijn over beveiligingscamera’s aan. Maar mysteryshoppers met brilcamera wil het bedrijf blijven gebruiken. Het CBP denkt na over sancties.

    • Folkert Jensma