Beschonken stapper net zo erg

Alcoholgebruik moet altijd tot hogere straf leiden, aldus Arjen Appel.

Wederom is de jaarwisseling onrustig verlopen. Wederom was er bij veel incidenten alcohol of drugs in het geding. Logisch, want de relatie tussen alcoholmisbruik en gewelddadigheid is inmiddels wel aangetoond.

De combinatie van alcohol en cocaïne geeft nog eens een verhoogd risico. De cocaïnegebruiker voelt zich opgefokt en blust dat met alcohol wat hem dronken maakt. De combinatie maakt hem vaak agressief. Bij drugsgebruik neemt het zelfkritisch vermogen af waardoor situaties moeilijk op waarde geschat kunnen worden (waar ben ik mee bezig?). In die toestand betreden gebruikers nogal eens het sociaal domein. In heikele situaties worden ze al gauw overmoedig en doen ze dingen die ze in nuchtere toestand nooit zouden doen. Gaat het mis, dan voeren ze die geestesgesteldheid later aan als excuus. Optreden tegen dit soort burgers is bijzonder moeilijk. Zij zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar en voelen geen pijn. In geweldssituaties zijn zij daardoor lastig onder controle te krijgen. Ordehandhavers, onder wie portiers, moeten vaak noodgedwongen meer geweld gebruiken dan ze lief is. Vervolgens wordt hun optreden beoordeeld op proportionaliteit. Zij kunnen dan niet aantonen dat hun optreden noodzakelijk was en meer geweld vereiste. Er is immers geen bewijs van middelengebruik.

Het komt regelmatig voor dat de agressor aangifte doet tegen de ordehandhaver, wegens mishandeling. Is het dan gek dat ordehandhavers beducht zijn om op te treden? Zij staan immers met het ene been in het ziekenhuis en met het andere been in de gevangenis. Angst regeert.

Terwijl middelengebruik in het sociale verkeer voortdurend tot ongelukken, overtredingen en misdrijven leidt, gaat de strafrechtelijke aandacht echter nog steeds uit naar alcohol in het wegverkeer. Iedere automobilist kan zonder directe aanleiding staande worden gehouden en gecontroleerd worden op alcoholgebruik, maar in het sociale verkeer wordt de verdoofde burger niets in de weg gelegd. Heeft de dronken automobilist iemand verwond, dan wordt hij daarvoor bestraft. Dronkenschap geldt dan als een verzwarende omstandigheid. Heeft de burger elders geweld gebruikt, dan wordt hem dat middelengebruik niet aangerekend. Alleen openbare dronkenschap is strafbaar, maar wordt nauwelijks gehandhaafd: inderdaad, omdat het agressie uitlokt.

De burger moet eens duidelijk gemaakt worden dat hij verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn gebruik. Dit kan alleen als hij ermee geconfronteerd wordt op het bureau en in de rechtszaal. Daarom moet de burger een verplichte bloedtest ondergaan als hij geweld heeft gebruikt. Als blijkt dat hij boven een bepaalde norm scoort, moet hij een verzwarende straf krijgen. Net als in het verkeer.

    • Arjen Appel