Nieuw kunstgebouw in Arnhem opnieuw onzeker

Vijf architecten zijn aan het tekenen, maar na acht jaar praten en plannen is het nieuwe Arnhemse gebouw voor Museum Arnhem en Filmhuis weer onzeker. De bevolking stemde al in een referendum tegen, en twee coalitiepartijen dreigen nu tegen te gaan stemmen.

Eén wanbetalend lid van D66 kan genoeg blijken om in Arnhem een einde te maken aan acht jaar van ambitieuze plannen voor een nieuw gebouw voor het Museum Arnhem en het filmhuis. Hoewel vijf architecten, onder wie Rem Koolhaas en Florian Idenburg samen met Herman Herzberger, al een ontwerp maken, dreigt de gemeenteraad vanavond de plannen te vertragen.

Tot frustratie van het museum. Het Museum Arnhem (tot voor kort het Museum voor Moderne Kunsten Arnhem) wil al 20 jaar een groter gebouw. In 2006 stelde de toenmalige directeur samen met die van de schouwburg en het filmhuis voor een nieuw gebouw voor de drie te plaatsen aan de Rijnoever. Daar zou het als trekker moeten werken voor een deel van de binnenstad dat de gemeente wil ontwikkelen omdat het verpauperd is.

Sindsdien zijn plannen meermalen bijgesteld en de kosten steeds verder gedrukt. Vorig jaar besloot de gemeenteraad tot nieuwbouw voor museum en filmhuis (kosten 32 miljoen euro), de schouwburg wordt gerenoveerd. In een referendum had 85 procent van de bevolking tegen gestemd, maar de opkomst was ruim beneden de drempel. Vijf architectenbureaus, waaronder ook de Deen Bjarke Ingels en de Japanner Kengo Kuma, kregen de opdracht ontwerpen te maken. Dit voorjaar zou een keuze worden gemaakt. Maar dat wordt twijfelachtig.

Op 18 december nam de ledenvergadering van D66 een amendement aan voor het verkiezingsprogramma dat „het Museum voor Moderne Kunsten Arnhem (MMKA) op de huidige locatie behouden moet blijven”. Stemverhouding: 16 voor, 15 tegen. De doorslaggevende stem kwam van een lid dat staande de vergadering een incassomachtiging tekende.

D66 zal volgens fractieleider Hans Giesing tot de verkiezingen „als betrouwbare coalitiepartner” de voorbereidingen voor het kunstenclustergebouw blijven steunen. Maar coalitiegenoot SP zag zijn kans schoon. Die partij had vier jaar geleden het kunstencentrum geslikt tijdens de coalitieonderhandelingen. Nu vroeg de SP samen met de grootste oppositiepartij de PvdA om een raadsvergadering die vanavond zal besluiten om alle voorbereidingen te staken. „Wij willen niet dat er voor de verkiezingen kosten worden gemaakt en onomkeerbare besluiten worden genomen”, zegt fractievoorzitter Cris Lenting.

De facto betekent uitstel vrijwel zeker afstel. Door de wending van D66 na de verkiezingen zal een meerderheid van de nieuwe Arnhemse raad tegen het kunstencluster zijn. Vanavond is er eerst nog een protestmars. Van de lokale ondernemers: zij laken „het zwalkend beleid van de gemeente”.

    • Daan van Lent