Nieuw fonds voor bedrijfsleven

Banken en pensioenfondsen ‘schouder aan schouder’ voor economie

Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken luidt het NL Ondernemingsfonds in.

In een land als Frankrijk was het al veel eerder gebeurd, zegt Cees Vermaas, de directeur van de Amsterdamse beurs Euronext. „Daar staat men sneller schouder aan schouder ten behoeve van de République. Maar Nederland is nu eenmaal een open en competitieve samenlevig.”

Toch is er sinds hedenmorgen het NL Ondernemingsfonds. Geen initiatief van de overheid, maar van drie banken (ABN Amro, ING en Rabo) en twee pensioenfondsen (MN en Syntrus Achmea). Binnen vijf jaar, zo is de bedoeling, moet er één miljard euro bij elkaar zijn gebracht om uit te lenen aan (middel-)grote bedrijven. „Een additionele verzekeringsbron waarmee bedrijven hun groeiplannen kunnen realiseren”, stelt het persbericht.

De zeven directeuren die deze morgen op de beursvloer een toelichting komen geven, gebruiken minder droge taal. „Een uniek initiatief”, zegt Beursdirecteur Cees Vermaas. „Banken en beleggers hebben elkaar gevonden”, zegt Rinus Minderhoud, waarnemend bestuursvoorzitter van de Rabobank. „Schouder aan schouder voor de Nederlandse economie.”

Sinds het uitbreken van de crisis is de stroom aan bedrijfskredieten opgedroogd. Vooral het midden- en kleinbedrijf klaagt daarover. Banken hebben van de politiek strengere regels opgelegd gekregen. Maar ook vanuit de markt is er in de afgelopen jaren weinig vraag naar krediet geweest.

In dat opzicht is het nieuwe fonds op dit moment misschien nog niet zo hard nodig. Maar dat gaat veranderen als de economie aantrekt, en bedrijven weer investeren. „Als de vraag naar krediet straks toeneemt, dan kan dit fonds de balansen van banken wat ontlasten”, zegt Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Roderick Munsters, directeur van Robeco: „Met dit fonds kunnen we straks de economische groei versnellen.”

Het initiatief werd vanochtend om negen uur ingeluid met een slag op de beursgong, hoewel het fonds geen notering krijgt aan het Damrak. Bedrijven die ten minste 10 miljoen euro willen lenen, kunnen straks een beroep doen op het fonds.

Voor het betreffende bedrijf is dat niet anders dan een gewone financiering. Maar voor de banken betekent het initiatief dat ze meer geld kunnen uitlenen aan één bedrijf, zo legt bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN Amro uit. „Stel, we zeggen: 30 miljoen is voor dit bedrijf eigenlijk wel genoeg krediet. Nu kunnen we toch iets meer doen – door het risico te delen met andere banken.”

Banken en beleggers hebben een jaar onderhandeld over verdeling van risico’s en rendement. Want het NL Ondermeningsfonds mag dan belangrijk zijn voor de Nederlandse economie, het blijft een commercieel initiatief. „We hanteren voor leningen dezelfde uitgangspunten als altijd”, zegt Rabo-topman Minderhoud.

    • Steven Derix