Advocaat krijgt waarschuwing omdat hij burgemeester narcisme verwijt

Burgemeester Berry Link

De Maastrichtse advocaat Richard Wagemans heeft zich onnodig grievend uitgelaten over burgemeester Berry Link (CDA) van Schinnen. De jurist heeft op de persoon gespeeld en de publieke functie van de bestuurder in diskrediet gebracht.

Dat vindt de Raad van Discipline in Den Bosch. Omdat Wagemans zich als advocaat onbetamelijk heeft gedragen, legt het tuchtrechtelijk orgaan hem een ‘enkele waarschuwing’ op.

Wagemans trad op als raadsman van een hoge ambtenaar van Schinnen, die na 42 jaar werd ontslagen. Deze had gehandeld met gronden van de gemeente. Link diende een klacht in naar aanleiding van een aantal artikelen in het blad Binnenlands Bestuur. Daarin trok Wagemans de zuiverheid van de burgemeester in twijfel. Hij noemde de ambtenaar „10.000 keer meer integer dan Link ooit zal worden”. De burgemeester zou gedreven worden door ijdelheid. De advocaat zag parallellen met het optreden van de oud-burgemeester van Maastricht: „Het is Leersiaans narcisme.”

Wagemans gaat in beroep bij het Hof van Discipline. „Burgemeester Link is voorzitter van de commissie integriteitsbewaking voor Zuid-Limburg, maar hij is zelf niet integer. Hij heeft aantoonbaar zitten rommelen in een rapport dat een bureau maakte over mijn cliënt.”

De advocaat houdt vast aan zijn uitspraken over het „narcisme” van Link. „Als deze burgemeester een microfoon op twee kilometer afstand ontwaart, rekt hij zijn nek zo ver uit dat hij erbij komt.”

Wagemans vindt dat hij zich in het belang van de cliënt vrij moet kunnen uiten. „Er zijn al zo weinig advocaten die durven zeggen waar het op staat. Het is vooral uurtje-factuurtje en veiligheid troef.”