Zelfverbetering bij psychologen

Psychologisch onderzoek kan zorgvuldiger, daar zijn psychologen de laatste jaren van doordrongen geraakt – en daar doen ze ook hun best voor. Zo passen verschillende wetenschappelijke psychologietijdschriften begin dit jaar hun richtlijnen voor auteurs aan om te bevorderen dat onderzoekers hun onderzoek en resultaten transparanter kunnen beschrijven. Psychological Science , het belangrijkste tijdschrift van de Association for Psychological Science, heeft bijvoorbeeld de restricties op het aantal woorden dat auteurs in de methoden- en resultatensecties mogen gebruiken, geschrapt zodat auteurs volledig kunnen opschrijven wat ze hebben gedaan en ontdekt. Ze moeten ook op een kort vragenlijstje bij hun ingestuurde manuscript aankruisen dat ze alle vereiste informatie hebben verstrekt. Onderzoek waarvan de opzet vooraf al op internet is gezet en de data en onderzoeksmaterialen achteraf nog eens, komt voor ‘onderscheidingen’ (badges) in aanmerking.

Ook de Society for Personality and Social Psychology moedigt psychologen aan om al het onderzoeksmateriaal in een appendix bij manuscripten mee te sturen, en dat als supplement online te zetten als het artikel wordt gepubliceerd. Beide organisaties vinden dat er meer meta-analyses gedaan moeten worden en niet alleen losse onderzoekjes. Psychologen zouden ook niet louter moeten rapporteren of een resultaat significant is, maar ook andere statistische informatie, zoals effectgrootte, betrouwbaarheidsintervallen en de rationale voor het aantal proefpersonen.