Oud-bestuurder berispt in zaak van omstreden neuroloog Jansen

Ex-ziekenhuisbestuurder had volgens tuchtcollege inspectie beter moeten informeren over oud-neuroloog Jansen.

Ex-ziekenhuisbestuurder Ruud Ramaker van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede is door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg berispt voor zijn optreden in de zaak van de omstreden ex-neuroloog Jansen.

Twee andere ex-ziekenhuisbestuurder tegen wie een klacht was ingediend, Herre Kingma en Tom Zijlstra, krijgen geen maatregel opgelegd. De drie ex-bestuurders konden bij het tuchtcollege worden aangeklaagd omdat zij staan ingeschreven in het beroepenregister voor de gezondheidszorg (BIG) als verpleegkundige (Ramaker) en arts (Kingma en Zijlstra).

Ex-patiënten die de klachten indienden, zijn teleurgesteld over de uitspraak. Zij gaan in beroep.

Volgens het medisch tuchtcollege „heeft het er alles van weg” dat de oud-voorzitter – Ramaker was voorzitter van de raad van bestuur van MST ten tijde van het gedwongen vertrek van de verslaafde neuroloog – de kwestie binnenskamers heeft willen houden. Jansen moest het ziekenhuis eind 2003 verlaten.

Op vragen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die hem belde nadat ze via een journalist had gehoord over een ontslagen, verslaafde neuroloog, zei Ramaker „dat er geen sprake was van onverantwoorde zorg”. Het tuchtcollege stelt dat Ramaker de inspectie daarmee bewust op het verkeerde been zette. Hij had moeten zeggen dat hij dat niet wist.

Het college betreurt het dat de ex-bestuurder niet heeft meegewerkt aan eerdere onderzoeken, niet heeft gereageerd op de tuchtklachten en niet op de tuchtzitting is verschenen. Het college vindt dat hij zich „toetsbaar” had moeten opstellen en noemt het „onbevredigend voor klagers” dat hij dat niet heeft gedaan.

Zijlstra, die als lid van de raad van bestuur van MST begin 2004 een vertrekregeling trof met Jansen, kon op dat moment niet weten dat de neuroloog zo veel verkeerde diagnoses had gesteld, volgens het college. Kort daarna moest Zijlstra zelf weg. Of Kingma, van 2006 tot mei 2013 bestuursvoorzitter, voor begin 2009 op de hoogte was, kon het college niet vaststellen.

De ‘vrijgesproken’ bestuurder Zijlstra zegt „erg opgelucht” te zijn. Hij berust in een hoger beroep: „So be it.” Kingma stelt in een reactie: „Goed dat er nu duidelijkheid is. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld.”

In de tuchtzaak tegen Jansen zelf heeft het college bepaald dat hij nooit meer mag werken. In de strafzaak die tegen hem loopt, wordt 11 februari uitspraak gedaan. Jansen staat terecht voor het leed dat hij heeft aangericht met foute diagnoses. Hij vertelde mensen dat ze ongeneeslijk ziek waren, terwijl dat niet zo was. Er is zes jaar gevangenisstraf tegen hem geëist.

Of justitie ex-ziekenhuisbestuurders gaat vervolgen, maakt ze na afloop van de rechtszaak tegen Jansen bekend. In april moeten nog drie oud-inspecteurs van de inspectie voor de tuchtrechter verschijnen.

Volgens hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate maakt „de tik op de vingers” voor Ramaker duidelijk dat het tuchtcollege het juist informeren van de inspectie een belangrijke norm vindt.