‘Pinksterrozen’ terecht vals genoemd

De Amsterdamse rechtbank ziet niets onoorbaars in het oordeel dat het Amsterdamse Van Gogh Museum velde over het schilderij Stilleven met Pinksterrozen. De eigenaar van dat schilderij meent dat het stilleven is geschilderd door Vincent van Gogh. Het museum meent dat het geen Van Gogh is, maar een vervalsing. Daarop spande de eigenaar een proces aan. Tevergeefs, zo bleek gisteren.

De eigenaar, de Duitser Markus Roubrocks, kreeg het werk via zijn vader in bezit. Die kocht het in 1977 voor een paar duizend Duitse mark bij een antiquair in Düsseldorf. Sindsdien probeert de familie te bewijzen dat het om een echte Van Gogh gaat. Over de jaren gaven ze zo’n 600.000 euro uit aan verfanalyses, dateringen, opslag en verzekering van het doek. Van sommige experts kregen ze ook bijval.

Maar om een doek als een Van Gogh te kunnen verkopen, is de mening van het Van Gogh Museum cruciaal. In 2001 concludeerde het museum na onderzoek dat het doek waarschijnlijk een opzettelijke vervalsing is.

Roubrocks spande de rechtszaak aan om het museum die uitspraak te laten intrekken. Het doek is volgens hem onzorgvuldig onderzocht. Meer dan een brief met summiere argumentatie had hij niet ontvangen.

Die onzorgvuldigheid acht de rechter onbewezen. Ook de eis dat het museum een volledig rapport van een onderzoek moet overleggen, wees de rechtbank gaf. De rechter kan niet beoordelen op welke van de tweehonderd verzoeken tot authentificatie per jaar het Van Gogh Museum uitgebreid moet ingaan. Hij wil zich niet mengen in wetenschappelijke debatten. Roubrocks en zijn advocaat hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan.

    • Steffi Weber
    • Thomas Rueb