Museum mag Pinksterrozen nep noemen

Voorpagina van nrc.next in maart vorig jaar over de mogelijke Van Gogh.

De kunstwereld heeft er voorlopig geen nieuwe Van Gogh bij. Het Van Gogh Museum hoeft zijn verklaring dat het omstreden schilderij Stilleven met Pinksterrozen waarschijnlijk een vervalsing is, niet in te trekken. Dat oordeelde de rechtbank in Amsterdam gisteren in de zaak die was aangespannen door de Duitse kunsthandelaar Markus Roubrocks.

Roubrocks is er al jaren van overtuigd een echte Van Gogh in zijn bezit te hebben. In 1977 kocht Roubrocks’ vader het voor een paar duizend D-mark bij een antiquair in Düsseldorf. Sindsdien probeert de familie te bewijzen dat het om een echte Van Gogh gaat. Verschillende experts vielen hen over de jaren bij: penseelstreek, verf, signatuur en datering zouden overeenkomen met het oeuvre van de beroemde schilder.

Maar om een schilderij als Van Gogh te kunnen verkopen, is de mening van het Van Gogh Museum doorslaggevend. In 2001 concludeerde het museum na onderzoek dat het doek waarschijnlijk een opzettelijke vervalsing is. Daarmee werd Stilleven met Pinksterrozen in één klap waardeloos.

Roubrocks spande vorig jaar een rechtszaak aan om het museum die uitspraak te laten intrekken. Meer dan een brief met summiere argumentatie zou hij niet hebben ontvangen, pleitte hij, en daarnaast werden de geleverde argumenten door enkele andere experts weer ontkracht. Het doek is dus onzorgvuldig onderzocht, meent Roubrocks.

Dat achtte de rechter gisteren onbewezen. Ook de eis dat het museum het volledige rapport van hun onderzoek naar Stilleven met Pinksterrozen aan Roubrocks inzichtelijk moet maken, werd afgewezen. De rechtbank gaf aan zich niet te willen mengen in een wetenschappelijk debat.

Pijnlijk voor Roubrocks, die over de jaren zo’n 600.000 euro uitgaf aan verfanalyses, dateringen, opslag en verzekering van het doek. Zonder de volledige argumentatie kan hij de opinie van het museum niet weerleggen, zegt hij. Roubrocks en zijn advocaat hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan.

    • Steffi Weber
    • Thomas Rueb