Asielzoekers demonstreren tegen hun behandeling

Dagelijks demonstreren duizenden Afrikaanse asielzoekers in Israël tegen de manier waarop ze door de autoriteiten worden behandeld. Met leuzen als ‘wij zijn vluchtelingen, we willen bescherming’ protesteren ze tegen het beleid om asielzoekers, vooral afkomstig uit Eritrea en Soedan, in detentiecentra weg te stoppen en eindeloos te wachten met het ingangzetten van de asielprocedure. Israël ziet de meeste asielzoekers als economische vluchtelingen, veel Israëliërs vrezen dat het opnemen van grote groepen van hen ten koste gaat van het Joodse karakter van de staat.