Rekenkamer België stopt onderzoek naar Fyra-mislukking

De Belgische rekenkamer staakt haar onderzoek naar het Fyra-debacle wegens gebrek aan medewerking.

Het Belgische Rekenhof heeft het onderzoek naar het Fyra-debacle in oktober gestaakt, omdat de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS en de Nederlandse ministeries niet voldoende meewerkten.

Dat heeft voorzitter Philippe Roland destijds laten weten in een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut. Die brief werd vanochtend openbaar via de Belgische krant De Morgen.

Afgelopen zomer begon het Rekenhof op verzoek van het parlement aan een onderzoek naar de wijze waarop voorstudie, aanbesteding, testen en ingebruikname van de Fyra V250 zijn uitgevoerd. De treinen, die Amsterdam en Brussel snel met elkaar moesten verbinden, werden begin 2013 na vijf weken vol problemen van het spoor gehaald door de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen.

Volgens de brief van Roland, die op 16 oktober werd verstuurd, is het onmogelijk goed onderzoek te doen, omdat „de betrokken partijen publiekmaking willen vermijden”. Onder meer aankoopcontract, bankgaranties en ingebruikstelling mochten wel worden ingezien, maar alleen als ze binnen de muren van NMBS bleven en niet zouden worden gekopieerd.

Een woordvoerder zei vanmorgen desgevraagd dat het slagen van een onderzoek afhankelijk was van „de goodwill” van de verschillende partijen, omdat het internationale treinverkeer eigenlijk niet onder de bevoegdheden van het Rekenhof valt. De terughoudendheid van NMBS en Nederlandse ministeries (die geen informatie-uitwisseling wilden) maakte het onderzoek onmogelijk. Het Rekenhof wilde „geen stoorzender” zijn, of „erger, munitie leveren” voor de lopende procedures tussen de NMBS en de NS enerzijds, en Fyra-fabrikant AnsaldoBreda anderzijds en gaf daarom de opdracht terug.

Een woordvoerder van NMBS zei in De Morgen dat het bedrijf wel wilde meewerken, maar dat het om gevoelige informatie ging waar „extra voorzichtig” mee moest worden omgegaan wegens lopende rechtszaken.

Sinds de Fyra niet meer rijdt, schuiven de NMBS en de NS de schuld in de schoenen van de Italiaanse producent AnsaldoBreda. Die houdt vol dat de spoorwegmaatschappijen de problemen zelf veroorzaakten door verkeerd met de treinen om te gaan.