Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen

Het kantoorgebouw van Vestia in Den Haag.
Het kantoorgebouw van Vestia in Den Haag. Foto ANP/ Lex van Lieshout

De hoofdverdachte in het derivatenschandaal rond woningcorporatie Vestia, de ontslagen kasbeheerder Marcel de V., mag zijn voormalige bazen Erik Staal en Kees Wevers en acht oud-commissarissen oproepen. Zo kan de rechtbank zich buigen over de medeverantwoordelijkheid van Staal en de oud-commissarissen in de miljardenzaak. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag besloten.

Vestia, de grootste corporatie van Nederland, ging in 2012 bijna ten onder aan bijstortingen aan banken op derivaten (rentecontracten). Kasbeheerder Marcel de V. bleek voor ongeveer 23 miljard euro aan derivaten te hebben afgesloten. Via tussenpersoon Arjan G. verdiende Marcel de V. heimelijk ongeveer tien miljoen euro aan het afsluiten van de contracten, volgens justitie. Via een civiele procedure eist Vestia nu een schadevergoeding van Marcel de V.

De V. wilde rij personen en instanties dagvaarden

De voormalige kasbeheerder had een rij aan personen en instanties willen dagvaarden. Het gaat onder meer om de Staat der Nederlanden, dertien (inter)nationale zakenbanken waaronder ABN Amro, ING en de Bank der Nederlandse gemeenten en de toezichthouders op de corporatiesector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het interim-bestuur van Vestia.

Uiteindelijk mag Marcel de V. van de rechtbank alleen oud-bestuurder Erik Staal, oud-financieel directeur Kees Wevers en acht oud-commissarissen dagvaarden. Via een zogenoemde ‘vrijwaringsprocedure’ zal de rechter zich buigen over hun rol in de affaire. Staal en de oud-commissarissen zijn geen verdachten; wel tekende Staal de bijna vierhonderd contracten en moesten de commissarissen (financieel) toezicht houden.

Verder moet Vestia Marcel de V. binnen een week een deel van het dossier overhandigen, waaronder de derivatencontracten zelf en de correspondentie met de banken.

Vestia kocht haar risicovolle derivatenportefeuille in de zomer van 2012 bij de zakenbanken af voor twee miljard euro. Andere woningcorporaties moeten 675 miljoen euro mee betalen aan deze schade.