Oplage van kwaliteitskranten stijgt licht, Telegraaf onder de half miljoen

De oplage van de betaalde kranten in Nederland is opnieuw gedaald. In het derde kwartaal van vorig jaar verkochten alle titels samen – op papier en in digitale vorm – 3,2 procent minder exemplaren dan in dezelfde periode in 2012. Per dag worden in Nederland 2,7 miljoen papieren kranten gelezen, en 177.000 digitale edities. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het oplage-instituut HOI vanochtend heeft gepubliceerd.

De situatie is niet voor alle dagbladen even zorgelijk. De Telegraaf en de regionale bladen doen het slechter dan de kwaliteitskranten. Dagbladen met een digitaal abonnement weten de papieren oplagedaling over het algemeen te compenseren met digitale groei. Nieuwe rekenregels van het HOI zorgen echter voor onduidelijkheid.

De gecombineerde papieren en digitale oplage van de kwaliteitstitels was in het derde kwartaal 1,1 procent hoger dan in 2012. De Volkskrant had een (print plus digitale) oplage van 273.000; een stijging van 3,4 procent. Het Financieele Dagblad steeg 4,4 procent naar 62.000.

De totale oplage van NRC Handelsblad was met 195.412 exemplaren 1,9 procent lager dan in 2012. De digitale groei compenseert het derde kwartaal niet de daling van de papieren oplage. Nrc.next daalde 8,9 procent naar 67.397. In de oplage van nrc.next is nog niet de nieuwe zaterdagkrant opgenomen die oktober vorig jaar verscheen. Next zaterdag telt 25.000 exemplaren extra.

De betaalde oplage van De Telegraaf (papier en digitaal) daalde voor het eerst onder de half miljoen. De krant had in het derde kwartaal een papieren oplage van 489.000 en een digitale van 5.703. De regiokranten zagen hun oplagen met circa 5 procent krimpen. De Stentor (Wegener) daalde het sterkst, 7,4 procent naar 102.000.

HOI introduceerde vorig jaar nieuwe rekenregels voor digitale edities. Titels zoals de Volkskrant die een deeltijdabonnement (twee of drie dagen in het weekend) combineren met voltijds, zesdaagse toegang tot de digitale editie zijn in het voordeel. Voorheen telde zo’n combi mee voor drie dagen papier en drie dagen digitaal; nu mag de Volkskrant drie dagen papier plus zes dagen digitaal rekenen; een combiabonnee telt mee voor anderhalf.