‘Een stukadoor verdient meer dan een boekhouder’

◯ Waar ◯ Grotendeels waar ◯ Half waar ◯ Grotendeels  onwaar ◯ Onwaar

Dat stond op 26 mei in nrc.next.
Dat stond op 26 mei in nrc.next.

De aanleiding

In het kerstnummer van Elsevier zei Mark Rutte dat stukadoors meer verdienen dan boekhouders: „Ouders stimuleren hun kinderen om geen ingenieur te worden, maar jurist of econoom. Ten onrechte! Het verandert langzaam. Een stukadoor verdient inmiddels beter dan een boekhouder, maar het duurt nog even voordat iedereen dat in de gaten krijgt.” Op Twitter vroegen mensen zich af of dit wel klopt.

Waar is het op gebaseerd?

Volgens zijn woordvoerder is de minister-president op vakantie, dus we weten niet waarop hij zijn uitspraak heeft gebaseerd.

En, klopt het?

Voor stukadoors en boekhouders in loondienst kun je kijken naar de cao’s. Boekhouders hebben geen cao, maar accountants – die vergelijkbaar werk doen – wel. Hieruit blijkt dat een beginnende accountant ongeveer 1550 euro bruto per maand verdient, tegen 2000 euro voor een stukadoor. Accountants stijgen wel sneller in salaris en kunnen wat loon betreft ruim boven de stukadoor eindigen (ongeveer 3800 euro bruto tegen 2500 voor een stukadoor).

Maar aan de cao’s moeten we niet te veel waarde hechten. Om te beginnen is een boekhouder toch iets anders dan een accountant: iedereen mag zich boekhouder noemen, terwijl accountant een beschermde titel is. Ten tweede is de cao voor accountants afgesloten door vakbonden, zonder dat werkgevers zich eraan hebben gecommitteerd.

Een beter beeld geven de cijfers op de website Loonwijzer.nl. De Stichting Loonwijzer onderzoekt aan de hand van een groot aantal respondenten het salaris per beroepsgroep. In de ‘salarischeck’ kun je zien wat het mediane salaris is: het salaris dat precies tussen het hoogste en laagste inkomen ligt. Het gemiddelde salaris ligt daar meestal iets boven.

Op basis van gegevens van 54 stukadoors en 11.040 mensen met verwante beroepen heeft Loonwijzer berekend dat het mediane bruto salaris van een stukadoor ligt tussen de 2000 euro (voor een beginnende werknemer) en 2800 euro (voor iemand met 25 jaar ervaring). Voor een boekhouder ligt het mediane salaris beduidend hoger: op basis van gegevens van 4.048 boekhouders en 28.734 mensen met verwante beroepen blijkt de mediaan in aanvang op 2400 te liggen, om te stijgen naar 3400 na 25 jaar werkervaring. In loondienst verdienen boekhouders dus over het algemeen meer dan stukadoors.

In beide branches is het heel gebruikelijk als zelfstandige te werken, dus het is ook van belang te kijken naar de zzp’ers. Om beide soorten zzp’ers met elkaar te vergelijken, moet je kijken naar omzet en uurtarieven. Ook hiernaar doet Loonwijzer onderzoek.

Volgens de stichting hebben zelfstandige stukadoors gemiddeld een maandomzet van 2648 euro en hanteren ze een uurtarief dat tussen de 14 en 28 euro ligt. De maandomzet van boekhouders is 2509 euro, en het uurtarief ligt tussen de 13 en 28 euro. Hier zitten beide beroepen dus dicht bij elkaar. Maar deze cijfers geven geen perfect beeld: in beide gevallen is de steekproef te klein voor een echt betrouwbare indicatie, zo waarschuwt Loonwijzer.

Een betere indicatie geven in dit geval twee onderzoeken naar uurtarieven. De freelancerswebsite Hoofdkraan.nl heeft ongeveer 4000 offertes bestudeerd van zelfstandige boekhouders. Hieruit blijkt dat het gemiddelde uurtarief in 2013 45 euro was. Onderzoek naar stukadoors is gedaan door Werkspot.nl, marktleider op het gebied van online klusaanbesteding. In 2012 berekende Werkspot.nl op basis van meer dan 30.000 opdrachten de uurtarieven van vakmannen. Hieruit bleek het gemiddelde uurtarief voor stukadoors op 28 euro te liggen.

Gaan we er vanuit dat de steekproeven van Hoofdkraan.nl en Werkspot.nl beide representatief en dus vergelijkbaar zijn, dan blijkt dat ook in de zzp-business de boekhouders het financieel beter hebben dan de stukadoors.

Conclusie

„Een stukadoor verdient inmiddels beter dan een boekhouder”, zei Mark Rutte in Elsevier. Over het algemeen houdt deze uitspraak geen stand. Zowel boekhouders in loondienst als freelance boekhouders verdienen gemiddeld genomen meer dan stukadoors, zo blijkt uit verschillende cijfers. Wel is het zo dat de uurtarieven van zzp’ers nogal kunnen verschillen, waardoor sommige freelance stukadoors meer verdienen dan sommige freelance boekhouders. We beoordelen deze uitspraak daarom als grotendeels onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je graag gecheckt zou willen zien? Mail nextcheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nextcheckt