Aantal startende zzp’ers stijgt naar recordhoogte

Aantal starters vorig jaar met 13 procent gestegen

Voor jezelf beginnen was vorig jaar de grote trend op de arbeidsmarkt: meer mensen dan ooit begonnen in 2013 een eenmanszaak. In veel gevallen werden ze gedwongen door de aanhoudende crisis.

Ruim 150.000 startende ondernemingen telde de Kamer van Koophandel (KvK) in 2013. Dat is een toename van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor toen het aantal starters iets daalde.

De toename houdt volgens de KvK duidelijk verband met de ontslaggolf van vorig jaar. Ruim 9.000 bedrijven gingen failliet, waardoor veel ontslagen werknemers noodgedwongen voor zichzelf begonnen. Dat staat in het gisteren verschenen rapport Startersprofiel 2013 van de Kamer van Koophandel. Verreweg de meeste startende ondernemingen zijn tegenwoordig eenmanszaken. Het aantal startende midden- en kleinbedrijven daalt al jaren.

De populairste sector is de dienstensector. Bijna twee op de drie starters in 2013 was een dienstverlener. In 2007 was dat minder dan de helft. Vaak zijn zij actief in de detailhandel. Opvallend is de groei van het aantal webwinkels. Volgens de KvK is er door de crisis een hang naar goedkope producten, waardoor ook de markt- en straathandel floreert.

„Zorgwekkend” noemt de KvK de prijsdruk die verder zal oplopen door de toegenomen concurrentie onder zzp’ers in de dienstensector. Er zijn meer signalen van verborgen armoede onder zzp’ers. De grootste groep starters is tussen de 25 en 29 jaar oud. Steeds vaker kiezen jongeren „in een vroeg stadium voor het ondernemerschap”, aldus het rapport. Vaak hebben zij nooit voor een baas gewerkt. Ook hebben veel jongeren niet of nauwelijks recht op WW.