‘Tekort aan personeel blijft nog jaren uit’

De werkgelegenheid blijft de komende tien jaar mogelijk nog laag. De verwachte krapte op de arbeidsmarkt blijft tot 2024 uit, voorspelt ABN Amro vandaag in een rapport. De belangrijkste redenen zijn dat mensen langer blijven doorwerken en het aantal werkende ouderen stijgt.

Een war for talent, een strijd om topmedewerkers, is de komende jaren daarom niet waarschijnlijk, volgens de bank. Een „belangrijk punt van aandacht” noemt ABN Amro verder dat het aandeel van werkende jongeren blijft dalen.

De AOW-leeftijd stijgt tot 2024 in stappen naar 67 jaar en kan dan verder worden verhoogd omdat mensen gemiddeld langer leven. Het gevolgd is dat het aantal werkenden tussen 65 en 68 jaar in deze periode stijgt van 245.000 naar 620.000, volgens ABN Amro.

Tegelijkertijd is het aantal werkende senioren de laatste jaren het sterkst gestegen. Het aantal werkende mannen tussen 60 en 65 jaar is de afgelopen tien jaar gestegen met 88 procent, bij vrouwen gaat het zelfs om 200 procent (waarbij nog altijd veel minder oudere vrouwen dan mannen werken).

Algemeen zal de „potentiële beroepsbevolking” (15-65 jaar) tot 2040 dalen met 850.000 mensen naar 10,5 miljoen. Maar door de stijging van het aantal werkende ouderen zal er de komende tien jaar „niet of nauwelijks” sprake zijn van een daling, voorspelt de bank.

Het aantal werkende 15 tot 20jarigen is de afgelopen tien jaar juist gedaald met 16 procent, het aantal werkende 20 tot 25-jarigen met 8 procent. Jongeren studeren langer door, is een reden die vaker wordt genoemd. Andere jongeren die werkloos blijven, vallen buiten de arbeidsmarkt als „ontmoedigde arbeidskrachten„, schetst ABN Amro.

De economische situatie blijft doorslaggevend voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Economische groei tussen nu en 2024 kan alsnog leiden tot een grotere vraag naar personeel, aldus de bank.