Minder Nederlanders wisselden van zorgverzekering: 5,7 procent

Foto ANP / Koen Suyk

Flink minder mensen hebben gekozen voor een andere zorgverzekering voor dit jaar. Waar vorig jaar nog 7,2 procent van de Nederlanders wisselde, is dat dit jaar 5,7 procent. Dat komt overeen met ruim negenhonderdduizend mensen. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet maakte die voorlopige cijfers vandaag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. De cijfers zijn afkomstig van informatiecentrum Vektis.

Vorig jaar stapten nog 1,15 miljoen Nederlanders over naar een nieuwe zorgverzekering. De verwachting was al dat er dit jaar minder verzekerden zouden overstappen. De daling van twintig procent komt volgens Rouvoet mogelijk doordat consumenten vanwege de premiedaling voor dit jaar geen reden zagen om over te stappen. Gemiddeld daalden de premies voor de basisverzekering met ongeveer tien procent.

Tot en met februari mogen verzekerden nog wijzigingen aanbrengen in de polis. Vektis komt in het voorjaar met uitgebreidere cijfers over bijvoorbeeld het aantal aanvullende verzekeringen en het soort polis waarvoor is gekozen.

Rouvoet sprak bij de bekendmaking van de cijfers wel een waarschuwing uit:

“De grote stelselwijziging in de ouderenzorg, maar ook de afgesproken kostenbeheersing in de curatieve zorg zullen de komende jaren grote en voor iedereen merkbare gevolgen hebben. [...] Ik roep de zorgverzekeraars, maar ook de rijksoverheid, gemeenten, zorgaanbieders en verzekerden/patiënten daarom op om in 2014 meer te investeren in goede onderlinge samenwerking en zorgvuldige communicatie.”