Haarlem wil fors korten op Frans Hals Museum

Het Frans Hals Museum draaide een uitstekend jaar; niettemin stelt gemeente veel minder subsidie voor.

De gemeente Haarlem heeft een voorstel gedaan om flink te bezuinigen op het Frans Hals Museum. Het museum, dat nu jaarlijks een gemeentelijke subsidie van 2,5 miljoen euro ontvangt, zal tussen de half miljoen en een miljoen euro moeten inleveren. Hoe groot de korting precies is, wordt pas bekend na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

De gemeente Haarlem moet van 2015 tot 2017 jaarlijks 10 miljoen bezuinigen. Het College van B en W heeft eind 2013 voorstellen gedaan voor een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van in totaal 20 miljoen euro. De nieuwe gemeenteraad zal daaruit de instellingen kiezen die gekort gaan worden.

Vooruitlopend op die beslissing slaat het Frans Hals Museum alarm. Vertrekkend museumdirecteur Karel Schampers, die per 1 februari wordt opgevolgd door Ann Demeester, noemt de voorgenomen bezuiniging „de doodsteek voor het museum”. Schampers ziet de korting als „onbehoorlijk bestuur van B en W”, omdat het tegen de afspraken ingaat die vijf jaar geleden gemaakt zijn bij de verzelfstandiging van het museum. „Toen is gezegd dat de gemeente en het verzelfstandigde museum samen verantwoordelijk zijn voor het duurzaam doorzetten van de museale activiteiten. Het museum is in dit nieuwe voorstel niet gekend, dat is dus een schending van de afspraak.”

Het museum heeft de gemeenteraad een brandbrief gestuurd. Het vreest dat ook particuliere sponsors zullen afhaken wanneer de gemeente minder in het museum investeert. Volgens de nieuwe directeur Demeester is de bezuiniging niet goed onderbouwd. „Waar is het gesuggereerde bedrag van een half tot een miljoen euro op gebaseerd? Het lijkt een toevallig bedrag, een erg bedreigend bedrag. Als deze bezuiniging doorgaat, wordt het museum impotent.”

Cornelis Mooij, wethouder van Financiën en Cultuur (VVD) beaamt dat het om „een fors bedrag” gaat. „Maar het lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk dat de bezuiniging volledig doorgaat. De totale bezuiniging op cultuur is ongeveer 1 miljoen. Dat zou betekenen dat het Frans Hals Museum daar volledig voor moet opdraaien. Dat gaat niet gebeuren.” Maar de toon is wel gezet, zegt Schampers. „Stel dat de raad straks instemt met drie ton. Dan heeft de gemeente het gevoel clement te zijn, Maar voor het museum is zo’n bezuiniging desastreus.”

Het Frans Hals Museum heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Het museum trok dankzij de jubileumtentoonstelling over Frans Hals een recordaantal van 195 duizend bezoekers over 2013. In 2012 waren dat nog ruim 145 duizend bezoekers.