Vereniging van nabestaanden boos over openbaar optreden van vrijgelaten ETA-leden

Foto AFP

63 van de meest gewelddadige ETA-terroristen hebben zaterdag tijdens een openbaar optreden collectief het geweld afgezworen. De leden van de Baskische afscheidingsbeweging kwamen eind vorig jaar na decennialange celstraffen vrij als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dit oordeelde dat Spanje hun de kans op vervroegde vrijlating niet mocht onthouden. Een invloedrijke vereniging van ETA-slachtoffers had voorafgaand geprobeerd de bijeenkomst te verbieden. De rechter stelde haar in het ongelijk, ook omdat het OM de kans op verheerlijking van terreur gering achtte. Uiteindelijk lazen de etarras zaterdag een verklaring voor waarin wordt opgeroepen de 527 medestrijders die nog vastzitten dichterbij huis te detineren. In de verklaring werd geen spijt betuigd voor het aangerichte leed. Evenmin werd gerept over het inleveren van wapens of opheffing van de sterk verzwakte beweging, zoals de regering eist.