Op jacht met GPS

redacteur sociologie

Vier Hadza-jagers lopen door de savanne, op zoek naar wild. Eén van hen draagt om zijn rechterpols een GPS-ontvanger. Die heeft hij gekregen van antropoloog David Raichlen van de universiteit van Arizona. Raichlen onderzoekt het foerageerpatroon van jagers en verzamelaars.

Veel jagers en verzamelaars zijn er niet meer. De Hadza in het noorden van Tanzania behoren tot de allerlaatste. Reichlin volgde 20 mannen en 24 vrouwen uit twee verschillende kampementen, zowel in de droge als in de regentijd.

Bij het zoeken naar wild en vruchten gaan de Hadza eerst af op hun ervaringen van eerdere tochten en op pootafdrukken en uitwerpselen. Maar als die geen uitkomst bieden, ontdekte Raichlen, gaan zij zich op eenzelfde, efficiënte manier door het veld bewegen als haaien en honingbijen: met het zogenoemde loopje van Lévy. Ze verplaatsen zich met een serie korte loopjes, in telkens andere richtingen, afgewisseld met spaarzame langere wandelingen in één richting om te veranderen van zoeklocatie. Dit is heel geschikt voor een variërende omgeving, zoals de savanne, waar posities van prooien snel veranderen.

    • Dirk Vlasblom