Streep door parkeerplaats voor vrouwen

Speciale parkeerplaatsen voor vrouwen zijn discriminerend. Niet voor de vrouwen voor wie de parkeerplaatsen bedoeld zijn, maar voor de mannelijke automobilisten die daar juist niet hun auto mogen neerzetten.

Dat heeft het College voor de rechten van de mens geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een homoseksuele werknemer van het ict-bedrijf Capgemini. Hij had geklaagd dat hij niet onder het gebouw van zijn werkgever mocht parkeren. Daar had het bedrijf vanwege veiligheidsredenen voor vrouwelijke werknemers parkeerplaatsen vrijgemaakt. Deze parkeerplaatsen onder het gebouw, dichtbij de ingang, waren daarnaast toegankelijk voor invaliden, bezoekers, leveranciers, directieleden, fietsers, motoren en kortparkeerders.

De homoseksuele werknemer vroeg of hij ook onder het gebouw mocht parkeren in plaats van 150 meter verderop, omdat hij zich onveiliger voelde dan zijn heteroseksuele collega’s. Ook wees de man op het feit dat homo’s vaker slachtoffer zijn van geweldsmisdrijven. De werkgever wees het verzoek af.

Het college oordeelde dat bij het parkeerbeleid van Capgemini sprake was van onderscheid op basis van geslacht. Dat is verboden. Capgemini paste enkele weken na de zitting van het College het parkeerbeleid aan.