Die neus!

De foto van Marco Okhuizen bij het artikel ‘Arts wordt voor behandeling betaald, niet voor genezing’ (NRC Handelsblad, 24 december) schokte ons. Niet zozeer het bloedige operatiekamertafereel, als wel die neus! Op de foto is de neus (met daaronder waarschijnlijk ook nog een snor) van de operateur ruimschoots onbedekt door het operatiemasker.

Dit soort foto’s treft men nogal eens aan in jubileumboeken van ziekenhuizen, waarin operateurs uit de vorige eeuw aan het werk zijn. Ook toen was het al bekend dat de neus een van de belangrijkste reservoirs is van Staphylococcus aureus, de bacterie die bij uitstek infecties van operatiewonden veroorzaakt.

Toch lijkt deze foto tamelijk recent. Helaas is dit niet de enige gezondheidswerker die het niet zo nauw neemt met de regels voor ziekenhuishygiëne: maskers over mond en neus wanneer nodig, altijd handhygiëne, juiste kleding, geen ringen en horloges. Het zijn simpele, glasheldere regels om de ook in ons land steeds moeilijker te bestrijden resistente bacteriën in te perken. Waarom doet men het niet gewoon?

Prof Dr Jos WM van der Meer, internist

Nijmegen

Prof Dr Christina MJE Vandenbroucke Grauls, medisch microbioloog

Amsterdam