Timmermans bezoekt als eerste minister Cuba

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA), brengt vanaf zondag een driedaags bezoek aan Cuba. Hij is hiermee de eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en tevens hoogste regeringsvertegenwoordiger ooit die afreist naar de socialistische republiek waar nog altijd de communistische partij de enig toegestane partij is.

In 1999 begeleidde de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Handel, Gerrit Ybema, een handelsdelegatie naar Cuba. Ook tijdens Timmermans’ bezoek zal het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig zijn.

Timmermans wil de banden aanhalen met het ruim elf miljoen inwoners tellende Caraïbische eiland vlak bij de Verenigde Staten. „Cuba is begonnen aan een politiek en economisch hervormingsproces dat onze aandacht verdient. Hierover wil ik graag met vertegenwoordigers van de Cubaanse overheid en het maatschappelijk middenveld de dialoog aangaan”, zegt hij in een verklaring.

Sinds Raúl Castro in 2008 de leiding van het land overnam is er sprake van enige vorm van liberalisering in Cuba. Raúl is de broer van Fidel Castro, die sinds de machtsovername in 1959 onafgebroken aan het bewind was.

Als Tweede Kamerlid stelde Timmermans in 2012 nog kritische vragen over de behandeling van dissidenten in Cuba en riep hij naar aanleiding van een rapport van Amnesty International op onverwijld en duidelijk protest aan te tekenen bij de Cubaanse autoriteiten over de ernstige mensenrechtenschendingen die zij begaan.