Maak de banken ouderwets dienstbaar

Voor het zevende achtereenvolgende jaar zullen banken dit jaar voor nieuws zorgen. Zij kampen nog steeds met de nasleep van de mondiale kredietcrisis (2008), maar ook met de gevolgen van recente schandalen. Tijdens het herstel moeten zij zich weer een ouderwets dienstbare rol in economie en samenleving eigen maken.

Welk nieuws kunt u verwachten? Het kabinet moet zijn eigen vraag beantwoorden of ABN Amro, de bank die in 2008 met Fortis Nederland werd genationaliseerd, weer een ‘gewone’ bank is. In dat geval kan de eerste serie aandelen op de beurs verkocht worden. SNS Reaal dat vorig jaar werd genationaliseerd na rampzalige vastgoedfinancieringen, zal gesplitst moeten worden in een aparte bank en verzekeraar. Dat was de eis van de Europese Commissie om met de redding akkoord te gaan. ING zet de laatste stappen naar een vergelijkbare scheiding van haar bankbedrijf en de Europese verzekeringstak. En ten slotte moet de Rabo haar reputatie zien te herstellen na het rentemanipulatieschandaal.

De terugkeer naar vertrouwde verhoudingen is de leidraad voor dit jaar, dat in het teken moet staan van herstel en normalisering.

Om te beginnen: normalisering van de verhouding met klanten. Terug naar het bedenken, vormgeven en verkopen van begrijpelijke financiële producten die dienstbaar zijn aan de belangen en behoeften van bedrijven en mensen.

Herstel en normalisering moet ook de norm zijn in de beloningsverhoudingen. De limitering van bonusbetalingen die het kabinet voorbereidt, moet het parlement dit jaar aanvaarden.

En tot slot: normalisering van vermogensverhoudingen. We moeten af van het idee dat banken zo goed geleid worden en dat hun risicobeheersing zo sterk is dat ze, zoals nu, met weinig eigen vermogen toe kunnen.

Gezien de gevaren in vastgoed voert De Nederlandsche Bank onderzoek uit naar de relevante kredieten van de grote banken. De Europese Centrale Bank licht, vooruitlopend op haar uniforme toezicht én op de vormgeving van de Europese Bankenunie, de grootste banken door. Het is te hopen dat de uitkomsten van hun onderzoeken openbaar gemaakt worden. Bankieren is risicovol, hogere vermogens zijn daarom een dwingende eis. Alleen eigen financiële kracht, loonmatiging en praktische financiële producten zullen van de bedrijfstak weer een onverdachte sector maken.