Verwarring tussen ministerie en fiscus

Een domme fout, een stiekeme belastingverhoging, of een storm in een glas water? Men is er nog niet uit, maar duidelijk is wel dat er verwarring is ontstaan over de jaarlijkse verhoging van de belasting op de eigen woning.

Mensen met een koophuis moeten het zogenaamde eigenwoningforfait bij hun inkomen optellen, waardoor ze dus meer inkomstenbelasting betalen. Volgens de officiële bekendmaking van het ministerie van Financiën is de verhoging van het forfait voor woningen tussen de 25.000 euro en 1.040.000 euro groter dan volgens het formulier dat de Belastingdienst hanteert voor de voorlopige teruggaaf van 2014.

Voor huizen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro publiceerde Financiën bijvoorbeeld een forfaitpercentage van 0,70. In het formulier van de Belastingdienst staat een percentage van 0,65.

Bij een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro is het verschil in belastbaar inkomen tussen de beide percentages dus 150 euro.

Over de verhoging van het forfait is ook een politiek relletje ontstaan. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de verantwoordelijke staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) de verhoging niet aan een Kamerbrief gemeld. Omtzigt zegt dat de „stiekeme” belastingverhoging voor het eerst publiek wordt gemeld in het 38 pagina’s lange overzicht van belastingmaatregelen voor 2014, gepubliceerd vlak voor Kerst.

Omtzigt heeft samen met andere Kamerleden van de oppositie om opheldering gevraagd. Daarnaast vraagt hij om een opsomming van alle veranderingen in alle belastingen en de momenten waarop ze ingaan op „1 juli 2014, 2015, 2016 of later”. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt over het niet melden van de belastingverhoging aan de Kamer: „Het is niet gebruikelijk om jaarlijkse indexeringen apart aan de Kamer te melden, en volgens mij wordt het forfait van de wet jaarlijks geïndexeerd.”

Over de verwarring met percentages zegt hij: „Hoe dat is gegaan begrijp ik ook niet helemaal, maar ik snap dat het verwarrend is.”