Ook India vindt bitcoin linke valuta

Centrale bank waarschuwt tegen bitcoins, invallen van economische politie bij verkopers

De bange vermoedens van bitcoinhandelaren in India werden bewaarheid. Nadat de centrale bank RBI afgelopen dinsdag had gewaarschuwd tegen het gebruik van digitale valuta, staakten de meeste Indiase websites die bitcoins verhandelen hun activiteiten. En inderdaad viel twee dagen later de economische politie Enforcement Directorate (ED) binnen bij twee bitcoinplatforms.

In Ahmedabad werd het huis doorzocht van Mahim Gupta, eigenaar van BuySellBit.co.in, en vervoegden ED-agenten zich bij Nilam Doctor, eigenaar van rbit.co.in. Volgens een ED-verklaring bestaat het vermoeden dat beide regels voor het internationaal verhandelen van de rupee hebben overtreden. Voor het wisselen van grote rupeebedragen is toestemming nodig van de centrale bank. Volgens de economische politie werd ook geprobeerd „vast te stellen dat er geld is witgewassen”.

In haar waarschuwing wees de Indiase centrale bank er onder meer op dat virtuele valuta door het gebrek aan controle gebruikt kunnen worden voor illegale activiteiten, waaronder de financiering van terrorisme. In India vinden geregeld aanslagen plaats door moslimterroristen.

Bitcoins en andere virtuele munten, zoals de Indiase ‘laxmicoin’, hebben de laatste tijd in India aan populariteit gewonnen. India is met ruim 150 miljoen gebruikers het derde land ter wereld gemeten naar aantallen internetters.

Het doorzoeken van de panden van bitcoinhandelaren – dat gebeurde niet eerder – tekent het toenemende wantrouwen van autoriteiten jegens virtuele valuta. De valuta worden gecreëerd en verhandeld zonder tussenkomst van instanties. Hun waarde wordt niet bepaald door onderpand maar door vraag en aanbod, waardoor de koersen sterk schommelen.

In 2013 werd tijdens een frauderechtszaak in de Verenigde Staten wel vastgesteld dat bitcoin een echte munt is, die onderhevig is aan de geldende wetten. In China maakte de centrale bank half december een einde aan de mogelijkheid bitcoins te wisselen tegen yuans en vice versa.

    • Joeri Boom