Nederland heeft avontuurlijke immigranten nodig

Illustratie Pavel Constantin

Immigratie

Volgens de Britse denktank CEBR (o.a. NRC, 27 december) zal de Nederlandse economie de komende vijftien jaar opnieuw terrein verliezen. Wat is de oorzaak van deze trend?

Eeuwenlang vertrokken Nederlanders om economische redenen naar andere werelddelen, vooral naar Noord-Amerika. Hiertoe waren avonturiersgeest, initiatief en optimisme nodig; karaktereigenschappen, die in hoge mate erfelijk bepaald zijn. De achterblijvers waren gemiddeld minder avontuurlijk en initiatiefrijk.

Deze eeuwenlange uittocht van avontuurlijke genen heeft duidelijk zichtbare gevolgen: afstammelingen van emigranten (Amerikanen) zijn ondernemender en strijdlustiger dan afstammelingen van de achterblijvers (West-Europeanen). En dat is slecht voor onze internationale economische concurrentiepositie.

Waar is de VOC-mentaliteit gebleven, vroeg Jan Peter Balkenende zich af. Antwoord: het genetisch materiaal, dat ten grondslag lag aan de VOC-mentaliteit, is geëmigreerd.

Hoe kunnen we dit tij keren? We hebben immigranten nodig met initiatief, avonturiersgeest en optimisme. De ideale immigrant is niet op de vlucht, maar besluit op economische gronden zijn geluk elders te zoeken. Hij is bereid barre tochten door oerwouden en woestijnen te ondernemen en in wrakke bootjes zeeën over te steken. Eenmaal aangekomen in het beloofde land vraagt hij niet om eten of verzorging maar om werk.

Elke week komen op het Italiaanse eiland Lampedusa migranten aan, die precies aan dit profiel voldoen. Eigenlijk zou Nederland een welkomstcomité op Lampedusa moeten stationeren om deze broodnodige genetische aanvulling binnen te halen.

Eenmaal aangekomen in Nederland zullen deze migranten goed in staat zijn zichzelf te redden, zolang we ze maar niet opsluiten, verbieden te werken of wegjagen.

Helaas bestaat hiervoor in het huidige politieke klimaat geen draagvlak: de linkse minderheid wil vooral immigranten volgens humanitaire criteria toelaten, terwijl de rechtse meerderheid wars is van elke vorm van immigratie.

Dat is jammer. De sportwereld is er al aan gewend dat we internationaal scoren met talenten, die niet Jansen of De Vries heten. Nu de economie nog.

Menzo de Muinck Keizer

    • Menzo de Muinck Keizer