Maanden later kwam de melding

Transacties in aandelen van eigen bedrijven moeten „onverwijld” gemeld. Charlene Heineken deed het niet direct.

Begin deze week kwamen bij de AFM ineens 60 meldingen binnen van aandelentransacties van Charlene de Carvalho-Heineken, de enige erfgename van Freddy Heineken. Het ging om de aankoop van grote pakketten aandelen van de houdstermaatschappij van bierbrouwer Heineken, de Heineken Holding. De Carvalho-Heineken (59) is daar zelf commissaris. Vanaf half september bleek zij op verschillende tijdstippen aandelen te hebben gekocht. Het gaat om ruim 1 miljoen aandelen, met een waarde van zo’n 50 miljoen euro.

De AFM reageerde onaangenaam verrast. Commissarissen en bestuurders zijn wettelijk verplicht transacties in aandelen of obligaties van hun eigen bedrijf ‘onverwijld’ te melden bij de toezichthouder. „Dit roept bij ons de vraag op: is dit onverwijld”, zegt een woordvoerder. In de regel gebeurt een melding direct na het sluiten van de beurs, op de dag van de transactie dus. Nu zat er in veel gevallen maanden tussen. De AFM heeft De Carvalho-Heineken om opheldering gevraagd. „Die regel geldt namelijk al jaren en is niet complex”, aldus de woordvoerder van de toezichthouder.

In het verleden werden andere bestuurders en commissarissen ook streng aangepakt voor dergelijke fouten. Zo moest Cor Boonstra in 2004 een boete van 135.000 euro betalen voor het verzwijgen van handel in aandelen en obligaties in Ahold, waar hij toen commissaris was. Sinds augustus 2009 kan de AFM fors hogere boetes opleggen in zulke kwesties.

Als er geen bevredigende antwoorden volgen, stelt de AFM een formeel onderzoek in. Dat kan in het ergste geval leiden tot een boete van maximaal 1 miljoen euro. De hoogte van een eventuele sanctie hangt af van de ernst van het vergrijp, de duur en de mate van verwijtbaarheid. Ook wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de betrokkene. Volgens een schatting van maandblad Quote heeft De Carvalho-Heineken een vermogen van 7,2 miljard euro.

Een woordvoerder van de familie Heineken kon vanochtend niet inhoudelijk reageren op de zaak. Voor zover bekend is er geen direct voordeel voor De Carvalho-Heineken van het niet tijdig melden. Dat de aankopen eraan zaten te komen was namelijk al bekend: eind augustus kondigde de familie aan voor 100 miljoen euro aandelen te willen aanschaffen in de Heineken Holding. De familie wil haar invloed op de brouwerij verstevigen en die meer financiële ruimte geven om overnames te doen. De familie heeft via de houdstermaatschappij een kwart van de aandelen Heineken.

Dat de aankopen al waren aangekondigd, „ontslaat de familie niet van de plicht de aandelentransacties vervolgens ook te melden”, zegt een AFM-woordvoerder. „De meldingsplicht ligt heel nadrukkelijk bij de bestuurder of de commissaris. Wij gaan mensen niet achter de broek zitten.”

    • Chris Hensen
    • Barbara Rijlaarsdam