Opinie

    • Christiaan Weijts

Erop achteruit

Rond de jaarwisseling lees je overal welke nieuwe regels er in gaan. Dit jaar zijn het vooral wat bij elkaar gepuzzelde procentjes, de AOW-leeftijd een maandje hoger, wat extra accijnzen, alcohol en tabak alleen voor 18-plussers, autoverkopers mogen niet langer morrelen aan de kilometerstand…

Het netto resultaat van al die politieke beroering, met al die crisisvergaderingen, al die opgewonden commentatoren en al die verhitte spoeddebatten, is toch wel adembenemend schamel. Het kentekenbewijs is voortaan een plastic pasje.

Eén zo’n minimaatregel leidde gisteren tot paniek onder huizenbezitters: het verhoogde eigenwoningforfait. Deze ‘drastische stijging’ was zomaar ‘in het geniep’ en ‘op de valreep’ ‘er doorheen gejast’, zo las ik. CDA’er Pieter Omzigt had het vuurtje op Oudjaarsdag opgepookt op z’n weblog. RTL Nieuws had meteen een rekenmodule op de site geknutseld, waarin in grote rode cijfers verschijnt ‘hoeveel je er per jaar op achteruit gaat’.

Ook ik zou nu met spandoeken naar het Binnenhof moeten. Ik heb net een huis verkocht en er een gekocht met een spectaculair hogere woz-waarde. (Maar ook met spectaculair meer ruimte, voor- en achtertuin, etc.)

Het eigenwoningforfait is een belasting over een fictief inkomen uit woningbezit, want je zóu die woning deels kunnen verhuren. Uiteraard is dat forfait even grotesk als de hypotheekrenteaftrek (een fiscale bonus voor woningbezit). Samen met nog een hoop andere absurde regeltjes die geen enkele directe relatie meer hebben met een bestaande, concrete realiteit, zijn het radartjes die jaarlijks op elkaar afgestemd worden, en bij dat fijnstellen kan de overheid de begroting kloppend proberen te krijgen.

Ja, dat forfait gaat nu omhoog, maar de woz-waarden dalen, dus betaal je meer inkomstenbelasting en wat minder gemeentelijke heffingen. Onderaan de streep ga je er dan inderdaad een paar tientjes ‘op achteruit’. Maar de berichtgeving over deze normale indexering (vorig jaar is de stijging van woningforfait bijvoorbeeld naar beneden afgerond, zodat die niet steeg) neigt naar stemmingsmakerij.

De belastingverhoging is weliswaar ingewikkeld, maar niet geniepig. Die misvatting maken meer mensen: dat iets wat complex is meteen ook op slinkse wijze eropuit is jou de vernieling in te helpen. Of het nu Europa is of het eigenwoningforfait.

Laten we reëel zijn: iedereen die een huis van boven de drie ton kan betalen, kan ook die honderd euro per jaar extra belasting aan.

Laten we de landelijke politiek voortaan bezien in het licht van haar opbrengst: een digitaal tv-pakket moet dertig zenders hebben, automobilisten hoeven pas na hun 75ste op herkeuring.

Laten we reëel zijn: een land dat met Nieuwjaar alleen maar zulke wetten hoeft uit te vaardigen, is een paradijs.

    • Christiaan Weijts