Wat verandert er vanaf 2014 voor u?

Een volle portemonnee in 2014? Foto ANP / Lex van Lieshout

Volgens de nieuwste voorspellingen wordt 2014 het jaar waarin weer herstel voor de Nederlandse economie kan worden verwacht. De economie groeit naar verwachting met een half procent, maar merkt u dat wel?

Wordt uw portemonnee (of bankrekening) ook voller? Hoe gaat het economisch jaar 2014 er voor u uitzien? Nrc.nl zet de belangrijkste maatregelen, veranderingen en prijsverwachtingen op een rij. Bekijk hier wat u vanaf vandaag aan belangrijkste veranderingen in uw portemonnee kunt verwachten.

Gemiddeld inkomen stijgt

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen
   

 • Eerst het goede nieuws: volgens de laatste voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) gaat het bruto modaal inkomen voor het eerst in jaren weer stijgen. Dat zou komend jaar op 33.500 euro liggen, tegenover 32.500 in 2013. En ook uw koopkracht stijgt volgens het CPB: van een daling van 1 procent naar een stijging van 1 procent volgend jaar.
 • Verder lijkt de economie van de gemiddelde Nederlander nog wat achter te lopen op de halve procent groei van de economie. ‘Nu voelt iedereen de crisis écht‘, kopte NRC Handelsblad dit weekend al: de werkloosheid loopt nog op (tot 7,5 procent van de beroepsbevolking) en de consumptie van huishoudens blijft afnemen (-0,75). Bovendien bezuinigt het kabinet behoorlijk en moet u waarschijnlijk komend jaar meer uitgeven aan allerhande zaken.

De belastingbetaler

Foto ANP / Lex van Lieshout

   

De veranderingen voor komend jaar komen voor een niet onbelangrijk deel vanuit de Belastingdienst. Sommige van die belastingmaatregelen zijn nauwelijks zichtbaar voor burgers. Maar dat betekent niet dat er voor u niks verandert:

 • Vanaf vandaag wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. De heffingskorting is de korting waarop iedere belastingbetaler recht heeft: een vermindering op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, waardoor u minder belasting en premies hoeft te betalen. Vooral mensen met een lager inkomen (tot 19.645 euro) profiteren daarvan: voor hen wordt de korting maximaal verhoogd met 102 euro, waarmee die op een maximum van 2.103 euro komt. Voor mensen met een hoger inkomen (vanaf 19.645 euro) wordt de heffingskorting juist verlaagd. De maximale verlaging bedraagt 737 euro: voor mensen die meer dan 56.500 euro verdienen, gaat de heffingskorting naar 1.366 euro per jaar.
 • De maximale arbeidskorting die kan worden gegeven, gaat ook omhoog. De arbeidskorting, een andere korting die op de belasting wordt verleend aan iedereen die ‘arbeid’ verricht,  wordt op zijn best met 374 verhoord naar 2.079 euro. De hogere inkomens kunnen echter juist weer minder korting verwachten: de arbeidskorting werd al inkomensafhankelijk afgebouwd, maar vanaf dit jaar wordt dit nog verder wordt versterkt voor mensen met een inkomen vanaf 40.000 euro. Bij een inkomen vanaf 85.000 euro is de arbeidskorting straks maximaal 367 in plaats van de 550 euro korting van dit jaar.
 • In het begrotingsakkoord van het kabinet met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat het belastingtarief van de eerste tariefschijf (mensen met een belastbaar inkomen van 0 tot en met 19.645 euro) in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) bij de belastingdienst in 2014 wordt verlaagd. Voor deze mensen gaat de totale belasting die moet worden betaald daardoor met 0,75 procentpunt omlaag naar 36,25 procent. Verdien je in 2014 bijvoorbeeld precies 19.645 euro? Dan betaal je 7.121 euro belasting in plaats van 7.268. De partijen hopen dat mensen hierdoor meer geld gaan uitgeven.
 • In box 2 van de belastingdienst, waarin belasting wordt betaald over aandelen in een vennootschap, gaat het tarief alleen in 2014 een jaartje omlaag: van 25 procent naar 22 procent voor degenen van wie het aanmerkelijk belang niet hoger is dan 250.000 euro. Daarboven geldt de reguliere 25 procent.
 • Bent u geboren na 31 december 1945? Mensen geboren vanaf 1 januari 1946 zullen vanaf dit jaar sneller in de derde tariefschijf vallen. Dat betekent dat die tariefschijf voor hen, in plaats van tussen 33.555 en 56.531 euro inkomen per jaar, tussen de 33.363 en 56.531 gaat liggen. Dat betekent vooral voor de mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, maar na 31 december 1945 zijn geboren en tussen de 33.363 en 33.555 verdienen een groot verschil: voor hen geldt in schrijf 3 straks een totale belasting van 42 procent in plaats van de 24,1 procent uit schijf 2.

De werk-/uitkerings-/pensioengerechtigde

Foto ANP / Koen van Weel

   

 • Het minimumloon is vanaf vandaag gestegen met 7,80 euro per maand: van 1477,80 naar 1485,60 euro bruto. Ook het jeugdminimumloon stijgt. Een vijftienjarige krijgt bijvoorbeeld straks minimaal 445,70 euro per maand in plaats van 443,35.
 • Ook de uitkeringen (AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ) stijgen. Dat komt door de stijging van het minimumloon, omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan dit minimum.  Bekijk hier precies hoeveel uitkering u vanaf nu ontvangt.
 • We hopen natuurlijk van niet, maar als u dit jaar ontslagen wordt, is er extra tegenslag. U moet dan ook over uw ontslagvergoeding belasting gaan betalen. Dat kon u tot nu toe nog omzeilen door uw ontslagvergoeding om te zetten in een zogenaamd stamrecht.Via de stamrechtvrijstelling konden werknemers vervolgens de belastingheffing over hun ontslagvergoeding uitstellen. Die vrijstelling komt in 2014 te vervallen en maakt plaats voor nieuwe ontslagvergoedingen.

De zorggebruiker

Foto ANP / Lex van Lieshout

   

 • Uw zorgtoeslag wordt lager. Dit komt onder andere doordat de premie voor de zorgverzekering dit jaar ook lager is. Het maximumbedrag aan zorgtoeslag wordt voor alleenstaanden 865 euro in plaats van 1.065. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de zorgtoeslag naar maximaal 1.655 euro. Als alleenstaande mag u in 2014 niet meer dan 28.482 euro (in 2013 nog 30.939) verdienen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Met een partner ligt het maximum van het gezamenlijke inkomen op 37.145 euro, (42.438 in 2013).
 • De premies voor de zorgverzekering zijn voor het tweede jaar op rij gedaald: gemiddeld met zo’n tien euro. Maar het verplicht eigen risico stijgt  opnieuw, van 350 naar 360 euro per jaar.
 • Het persoonsgebonden budget verandert:  onder andere gaat het bedrag voor persoonlijke verzorging en begeleiding met 5 procent omlaag. Bekijk hier alle details over de veranderingen aan het pgb.
 • Heeft u hulp nodig van een psycholoog? Voor psychologische hulp hoef je niet meer zelf bij te dragen. Zorgverzekeraars vergoeden vanaf nu geheel of gedeeltelijk gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog. U moet wel een verwijsbrief van de huisarts hebben voordat het vergoed kan worden. Dat geldt ook voor een internetbehandeltraject. Dat lijkt positief. Máár omdat de kosten nu wel vallen onder het eigen risico (à 360 euro), moet veel van de psychologische hulp uiteindelijk alsnog uit eigen zak betaald worden. Bovendien moet het eigen risico meteen in zijn geheel worden betaald, zo twittert onze redacteur Frederiek Weeda:
 • Twitter avatar frederiekweeda weedanrc Psychische en psychiatrische hulp valt vanaf gisteren onder eigen risico. Men moet in een klap volle 360 euro betalen voor pil of gesprek
  Twitter avatar frederiekweeda weedanrc 360 euro (eigen risico) als drempel om psychische hulp te vragen. Alleen de huisarts blijft gratis. Gaat best ver #basisggz
 • Niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten zijn straks: scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan, in of om een woning. 

 

De bewoner/verhuurder/koper

Foto ANP / Koen Suyk

   

 • Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik moet in 2014 ongeveer 10 euro meer per jaar betalen door de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), schrijft de Rijksoverheid.  De energieprijzen gaan wel omlaag, maar die SDE+-subsidie, die de productie van duurzame energie stimuleert, wordt betaald door een verhoging van de energierekening van burgers en bedrijven. Maar gezien het relatief hoge energieverbruik in Nederland, kunnen we zelf ook nog wel wat veranderen aan de hoogte van ons verbruik:
Twitter avatar Amazing_Maps Amazing Maps Energy consumption per person (2009)

Source: http://t.co/mEuzhvxrRH
- http://t.co/UT0fDq75CV

 • Het tarief van de belasting op leidingwater gaat vanaf vandaag omhoog. Vanaf nu betaal je ook belasting over al het verbruikte water, en niet meer alleen over de eerste 300m3.
 • Bent u huurder? Dat kan weleens duurder gaan worden. De huurgrens voor sociale woningbouw gaat omhoog van 681 naar 699 euro. Dat betekent wel dat iets meer mensen recht hebben op huurtoeslag, want daar geldt dezelfde grens voor. Maar dan mag je bijvoorbeeld als eenpersoonshuishouden wel maximaal 21.600 euro verdienen, ten opzichte van 21.025 vorig jaar. En om scheefwonen nog verder tegen te gaan stijgt de inkomensgrens voor toewijzing van een sociale huurwoning met ruim 400 euro: naar 34.678 euro. Sinds 1 juli was het percentage waarmee de huur mocht stijgen al afhankelijk gemaakt van de hoogte van het inkomen van de bewoner.
 • De tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen wordt wel verlengd, tot eind 2014.
 • Vanaf dit jaar daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5 procent. Wie nu nog voor het maximale tarief van 52 procent aftrekt, kan dat dit jaar nog maar tot maximaal 51,5 procent. Uiteindelijk wordt het maximale aftrektarief in die vierde schijf van 52 procent verlaagd naar 38 procent, maar dat gaat stapsgewijs. Mensen met een hypotheek gaan dus meer belasting betalen.  RTL maakte een tool waarmee u kunt berekenen hoeveel belasting u straks door de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek moet betalen. 
 • Het zogenaamde eigenwoningforfait gaat ook omhoog. Meer belasting voor huiseigenaren dus. Het percentage extra dat u, wanneer u een eigen woning heeft, bij uw inkomen moet optellen, wordt net iets hoger. Het forfaitpercentrage wordt over de geschatte waarde, de WOZ-waarde, van uw woning berekend. Voor huizen met een waarde tot 50.000 euro stijgt het forfaitpercentage met 0,05 procentpunt, tussen de 50.000 en 1.040.000 euro met 0,1 procentpunt. Het forfaitpercentage gaat voor woningen met een WOZ-waarde tot 50.000 euro met 0,05 procentpunt omhoog, tussen de 50.000 en 1.040.000 euro met 0,1 procentpunt (van 0,6 naar 0,7). Wie een woning heeft met een WOZ-waarde die daar nog boven zit, betaalt in 2014 ook meer: 7.350 euro vermeerderd met 1,8 procent van de waarde boven de 1.040.000 euro, tegenover 6.360 euro vermeerderd met 1,55 procent boven die waarde in 2013. Bereken hier de gevolgen voor uw kosten.
 • Ook voor verhuurders wordt het duurder. Als zij meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, moeten ze opnieuw een heffing betalen over de waarde van die woningen. De verhuurdersheffing is in 2014 0,381 procent, terwijl die vorig jaar 0,014 procent was.

De autorijder

Foto ANP / Martijn Beekman

   

 • In heel Nederland gaat hetzelfde maximumtarief voor het rijbewijs gelden: 38,48 euro. Voor sommigen betekent dat een duurder rijbewijs, voor anderen een goedkoper, want tot nu toe konden gemeenten zelf bepalen wat een rijbewijs moest kosten. Zo kostte een rijbewijs in 2013 in Deventer nog 66 euro, tegen 20 euro in Leidschendam-Voorburg.
 • Als een auto niet meer koolstofdioxide uitstoot dan 50 gram per kilometer, hoeft vanaf nu geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Maar daar vallen niet zoveel auto’s onder, voornamelijk (semi-)elektrische auto’s. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt alleen nog voor motorrijtuigen van veertig jaar en ouder. Daar is al veel ophef over geweest onder oldtimerliefhebbers.
 • De accijnzen stijgen: op diesel met 3 cent per liter (op 31 december op een adviesprijs van 1,467, straks dus 1,497 per liter); op lpg stijgt de accijns met 7 cent per liter (van 0,875 naar 0,945). De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie en is nog niet bekend.

De ouder

Foto ANP / Robin Utrecht

 

 • Goed nieuws voor mensen met kinderen: de overheid gaat meer bijdragen in de kosten van kinderopvang. De maximumvergoeding per uur gaat omhoog. Ouders met een inkomen van 47.812 krijgen een hogere bijdrage en ook ouders met nog hogere inkomens kunnen straks weer kinderopvangtoeslag krijgen. In 2013 was het nog niet mogelijk om met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of hoger kinderopvangtoeslag voor het eerste kind te krijgen. Nu dus weer wel. De aanvraagtermijn wordt bovendien korter.

De overtreder

Foto ANP / Marcel van Hoorn

 

 • De bedragen voor alle geldboetes gaan omhoog.
 • Gemeenten mogen burgers een boete opleggen die kan oplopen tot 325 euro als die belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeven aan de gemeente. Een nieuw adres moet bijvoorbeeld binnen vijf dagen na verhuizing worden doorgegeven.

De roker/drinker

Foto ANP / Koen Suyk

 

 • Ook de accijns op alcoholhoudende dranken stijgt: met 5,75 procent. Als een biertje in 2013 nog 2,50 kostte, is die straks dus al snel 2,65.
 • Rokers ‘boffen’: de in het regeerakkoord opgenomen verhoging van de accijns van tabaksproducten per 1 maart 2014 wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.

En dan nog wat

Foto ANP / Lex van Lieshout

 

 • Verstuurt u nog post? Ook dat wordt duurder:  de postzegel gaat van 0,60 naar 0,64 euro.
 • Een treinkaartje wordt dit jaar gemiddeld 3,4 procent duurder, maar het bedrag dat voor reizen op de belasting mag worden afgetrokken, wordt dan weer niet aangepast aan de inflatie: die reisaftrek blijft in 2014 hetzelfde. Extra duur dus.

De koopkracht stijgt gemiddeld, maar velen van ons zullen er, gezien de vele voorspelde prijsstijgingen, dus nog niet direct wat van merken. Maar gelukkig zijn er naast al deze landelijk en maatschappelijk breed uitgevoerde veranderingen, ook nog veel zaken waar de prijzen veel variabeler zijn. Prijzen die per gekozen gemeente en bedrijf grote verschillen vertonen: zaken als water, telefoon, internet, televisie, energie, supermarkt, kleding, openbaar vervoer. U kunt dus altijd nog naar een goedkopere supermarkt, of gemeente uitwijken.

En verder?

Er verandert per vandaag nog een hoop meer, naast al deze geldzaken. Onze redacteur Frank Huiskamp zet de belangrijkste veranderingen nog even voor u op een rij:

 • Jongeren mogen vanaf nu pas vanaf hun achttiende alcohol kopen. Tot en met vorig jaar mochten ze zwak alcoholische dranken - een alcoholpercentage niet hoger dan 15 procent - zoals bier en wijn kopen vanaf hun zestiende. De verhoging met twee jaar geldt ook voor roken. Het kabinet wil het aantal jonge rokers terugdringen.
 • De AOW-leeftijd is iets verhoogd. Vanaf vandaag mogen mensen pas met pensioen na 65 jaar en twee maanden. De bedoeling is dat dit in 2018 al 66 jaar is en in 2021 67 jaar. Dit is voorlopig nog slechts een wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het in het voorjaar ingediend. Bekijk hier wanneer u recht heeft op AOW.
 • Uw paspoort en identiteitskaart zijn nu tien jaar geldig en uw vingerafdruk is niet meer nodig voor een id-kaart.
 • Het kentekenbewijs is nu een kaartje op creditcardformaat, net als het rijbewijs en identiteitsbewijs al eerder waren. Dit moet gebruiksvriendelijker en minder fraudegevoelig zijn. Per 2019 zijn alle papieren kentekenbewijzen vervangen.
 • Het is vanaf nu strafbaar de kilometertellerstand van een personen- of bestelauto terug te draaien. Daarover adverteren mag ook niet meer. Alle door de RDW (Dienst Wegverkeer) erkende bedrijven moeten verplicht tellerstanden doorgeven op enkele wettelijk bepaalde momenten.
 • Automobilisten ouder dan 75 jaar moeten zich verplicht elke vijf jaar medisch laten keuren door het CBR. Nu is de grens 70 jaar.
 • Werkgevers zijn nu verplicht de identiteit van werknemers te controleren, een kopie van het id-bewijs van een ingeleende medewerker is niet meer nodig en werkgevers kunnen gemakkelijker werknemers van buiten de Europese Unie aannemen.
 • De publieke omroepverenigingen fuseren. In plaats van 21 organisaties zijn er nu nog maar acht. Zo zijn er nu fusieomroepverenigingen als AvroTros, BNN-VARA en KRO-NCRV. Budgetten voor programma’s worden verdeeld op basis van originaliteit en kwaliteit in plaats van ledenaantallen. Voor digitale-tv-kijkers verandert er nog iets anders: zij krijgen nu gegarandeerd minimaal dertig zenders tot hun beschikking.
 • Op maandag bezorgt PostNL geen post meer. Het postbedrijf hoeft nog maar op vijf in plaats van zes dagen te bezorgen. Rouwkaarten en medische post moeten daarentegen nog gewoon zes dagen per week bezorgd worden.
 • Het Fries heeft officieel dezelfde positie als het Nederlands. Zo mag iedereen in Friesland bijvoorbeeld Fries gebruiken in de rechtbank of bij contact met bestuursorganen.
 • Afgestuurde hbo’ers mogen zich vanaf nu enkele van dezelfde titels geven die tot voor kort alleen voor universitair afgestudeerden gereserveerd waren. Dus een hbo’er kan ook bachelor of master ‘of arts’ of bachelor ‘of science’ zijn. Voor het hbo zullen ook titels voor business administration, nursing en social work ingevoerd gaan worden. Maar voordat de titels echt in gebruik worden genomen, moeten de opleidingen toestemming krijgen van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.
 • Nieuwe diakens, priesters, pastoraal werkers en vrijwilligers binnen de rooms-katholieke kerk zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar gaat vormen bij bepaald werk. Het is een van de aanbevelingen van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar misbruik binnen de katholieke kerk. Dezelfde verklaring is vanaf vandaag gratis voor mensen die met kinderen werken. Eerst kostte die 30 euro, waardoor sommigen zonder werkten.
 • Bedrijven mogen niet meer betalen voor berichten op sociale media zonder dat ze dat ook duidelijk maken. Ook mogen ze op webfora niet zomaar negatieve reacties verwijderen. Deze dingen zijn vanaf nu opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.
  • Anouk van Kampen