Donateurs lokale partijen openbaar

Nieuwe regels voor de financiering van partijen gelden nog niet bij de komende raadsverkiezingen.

Lokale politieke partijenmoeten straks hun donateurs bekendmaken. Giften van boven de 1.000 euro moeten openbaar worden gemaakt, voor bedragen van meer dan 200 euro gaat een registratieplicht gelden. Schulden van boven de 5.000 euro moeten ook gemeld worden.

Dat staat in een wijzigingsvoorstel van de Wet financiering politieke partijen dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) vandaag bekend heeft gemaakt. De wet zal nog niet van kracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Voor landelijke politieke partijen gelden sinds 1 mei dit jaar al nieuwe regels. De grens ligt daar hoger: bedragen vanaf 4.500 euro moeten openbaar worden gemaakt, en vanaf 1.000 euro wordt geregistreerd. In het regeerakkoord voor Rutte II spraken VVD en PvdA af dat lokale politieke partijen ook openheid moeten gaan geven over hun financiering.

Lokale partijen die zich niet aan de regels houden, kunnen in de toekomst een boete van 25.000 euro krijgen. De regels gaan gelden voor partijen op gemeentelijk en provinciaal niveau, voor partijen in de waterschappen en voor lokale afdelingen van landelijke partijen.

Op dit moment kunnen landelijke politieke partijen de publicatieplicht omzeilen door donateurs geld te laten schenken aan lokale afdelingen. De PVV, die op grote schaal donateurs werft in de Verenigde Staten, verzette zich vorig jaar hevig tegen de invoering van de strengere regels.