Reacties van ziekenhuizen met opvallend hoge of lage tarieven

NRC Handelsblad meldt vandaag dat de prijsverschillen tussen ziekenhuizen in Nederland extreem groot zijn. Onderzoek van NRC naar de tarieven die in rekening gebracht worden voor buitenlanders en onverzekerde patiënten tonen verschillen van honderden procenten per medische behandeling. NRC vroeg de ziekenhuizen om een reactie. Hieronder de reacties van een zes ziekenhuizen met opvallend hoge of lage tarieven.

Sint Jansgasthuis, Weert

“Wij gebruiken de tarieven die met zorgverzekeraars zijn afgesproken en daar leggen wij een marge op, een marge die niet al te hoog mag zijn. De hoge tarieven die u gevonden heeft zijn voor medische behandelingen die niet of nauwelijks voorkomen bij ons ziekenhuis. Die zullen in de volgende tarievenlijst ook niet meer worden opgenomen.”

Kennemer Gasthuis, Haarlem

“De zeggingskracht van de passantentarieven is beperkt. Immers: in Nederland is een zorgverzekering verplicht. Voor de meeste mensen is de prijs van een behandeling dus niet interessant: de verzekeraar betaalt. Onze tarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de baten en kosten. Er bestaat inderdaad een relatie met de tarieven die met zorgverzekeraars worden overeengekomen. Over dat laatste doen wij in verband met concurrentiegevoeligheid geen uitspraken. Maar je kunt wel stellen dat de passantentarieven hoger zijn dan de met verzekeraars overeengekomen tarieven.”

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

“Gezien de onervarenheid met de nieuwe systematiek zijn de verschillen tussen instellingen inderdaad groot. En zal iedere instelling inderdaad dure producten leveren, maar ook goedkope. De verschillende tarieven kunnen worden verklaard uit het feit dat de declaratiesystematiek nieuw is. Historische gegevens ontbreken nog. Bij het bepalen van de prijzen wordt gewerkt met gemiddelden. Als een bepaalde behandeling in het verleden slechts weinig is uitgevoerd, is het gemiddelde gebaseerd op slechts enkele patiënten, waardoor je uitschieters naar boven of naar beneden kunt krijgen.”

VUmc, Amsterdam

“Omdat VUmc als universitair medisch centrum vaak te maken heeft met patiënten met een zwaardere achtergrond (complexe ziektebeelden, co-morbiditeit) omvatten de ingewikkeldere declaratietrajecten als de reconstructie van borsten bij borstkanker soms meer verrichtingen of onderzoeken waardoor een hogere prijs wordt gerekend. Het vergelijken van tarieven is daarom ook lastig.”

Bronovo, Den Haag

“Passantentarieven hebben louter een symbolische betekenis. Er is wel een trend van meer selectie door zorgverzekeraars, maar ons ziekenhuis zit in al die selecties. Er komen hier geen mensen zonder verzekering. Er is al genoeg bureaucratie in de zorg. Wij stoppen daarom geen energie in die lijst. Hij is gebaseerd op tarieven uit 2006 toen publicatie van deze tarieven voor het eerst verplicht werd. Wij moeten prijzen vaststellen voor 4.300 medische behandelingen. Daar ga je echt niet allemaal individueel over onderhandelen met een zorgverzekeraar.”

MC Haaglanden, Den Haag

“Het passantentarief is gebaseerd op een soort kostprijs plus opslag voor risico’s die we lopen. De hogere tarieven bij MC Haaglanden komen doordat er veel onverzekerde EU-burgers in de directe omgeving wonen (de grootste groep komt uit Midden-en Oost-Europa). Het passantentarief wordt bij hen in rekening gebracht, maar nog geen 1 procent van hen betaalt dit. Dat leidde in 2012 tot een kostenpost van 883.000 euro (bijna 9 ton). Dit bedrag krijgt MC Haaglanden dus niet vergoed.”

Bekijk hieronder de passantentarieven van 33 Nederlandse ziekenhuizen:

    • Pim van den Dool