Klokhuis

Tegenover mij in de trein observeert

een bejaarde dame aandachtig

hoe ik mijn appel eet.

„Dat zie je niet vaak meer”, zegt ze opeens, wijzend naar het afgekloven klokhuis. Voordat ik kan vragen wat ze bedoelt, geeft ze het antwoord:

„Je kan wel zien dat u de oorlog hebt meegemaakt.”

Tom Segaar

Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via nrc.nl/ik.

    • Tom Segaar