Wilde natuur?

De kudde konikpaarden komt vanuit de verte en draaft voorbij, hun hoeven roffelen op de grond. Helemaal rechtsvoor de leidhengst. Het is alsof hij de hele groep koniks achter zich aan trekt, ook de veulens die zich dicht tegen hun moeder aandrukken. Deze still uit De Nieuwe Wildernis van Ruben Smit en Mark Verkerk laat zien waar het in deze natuurfilm om draait: de onafhankelijke kracht en ontembare schoonheid van de natuur. De film heeft ook de discussie aangewakkerd over de wilde natuur in de Oostvaardersplassen. Bestaat die wel? Is het geen gemaakte wildheid, een verzinsel? In elk geval symboliseert deze foto prachtig de souplesse, kracht en gratie van in het wild levende dieren. Tekst Kester Freriks, medewerker Theater / filmstill uit ‘De Nieuwe Wildernis’