Baudet zet debat op scherp, sommigen vinden dat NRC zijn ‘demagogische, ongefundeerde’ stukken moet weigeren

Goed dat u artikelen plaats over de totstandkoming van een handelsverdrag tussen de EU en de VS, zoals het opiniestuk van Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema op 16 december. Zij wijzen er op dat hier in het geheim onderhandeld wordt op basis van een geheim mandaat. En dat we achteraf kunnen ervaren dat hierbij voor de burgers ongunstige voorwaarden zijn afgesproken. De acht pamflettisten die zich hieraan storen (NRC, 23 december) betichten B&R van feitelijke en juridische onjuistheden, leugens zelfs, zonder ook maar één overtuigend voorbeeld daarvan te noemen.

Natuurlijk mogen deze heren over ieder onderwerp een andere mening hebben dan wat zij bij B&R lezen, maar met stemmingmakerij en verdachtmakingen schieten we niets op. Als de acht menen dat de besluitvorming bij de totstandkoming van de EU zo ordelijk en controleerbaar verloopt, kunnen ze dan eens aangeven waar we besloten hebben dat de EU zeggenschap moet krijgen over het vermogen van onze stofzuigers, e-sigaretten, zaaigoed, over de samenstelling van raden van bestuur, over onze energieproductie, over onze rijksbegroting, en nu ook over onze handelsakkoorden? Waar hebben we ingestemd met een permanente overdracht van miljarden naar zwakke landen en zwakke banken, terwijl de EU-verdragen zulks verbieden? Is het transparant dat we deze betalingen met het woord ‘leningen’ aanduiden terwijl gaandeweg duidelijk wordt dat dat geld nooit terugkomt? Is het een vorm van goed bestuur om de bevolking te vragen voor of tegen een EU-grondwet te stemmen, en op een ‘nee’ te reageren door slechts de naam van de nieuwe grondwet te veranderen?

Als de acht heren eerst eens dit type onvolkomenheden tot tevredenheid zouden behandelen, kunnen we vervolgens kijken of ze nog enig recht hebben om over onjuistheden door Baudet en Rijpkema te spreken.

Theo Haffmans

Ik ben het eens met die acht

Met instemming het artikel van de acht schrijvers gelezen in NRC van 23 december over de retoriek van Baudet en Rijpkema. Ik wil graag kennis nemen van zijn sceptische visie op Europese vraagstukken, maar zijn stijl en argumentatie stuiten mij steeds weer, of steeds meer, tegen de borst. Zijn beweringen zijn erg voorspelbaar en vaak ongefundeerd. Hij is al vaker afgeserveerd door Europees rechtdeskundigen en te licht bevonden, maar hij blijft maar doorgaan. NRC zou zich moeten afvragen of ze Baudet een forum wil blijven bieden. Ik pas voor demagogische holpraterij. Dat leidt pas tot het einde van de democratie.

Rik Kruisdijk

Regentesk artikel

In een regentesk artikel op de opiniepagina van 23 december verklaren acht bestuurders en wetenschappers dat NRC moet stoppen met het plaatsen van bijdragen van Baudet en Rijpkema die kritisch zijn over Brussel en de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen EU en VS: B&R bedrijven alleen maar retoriek, weg ermee. De lezers van NRC zijn mans genoeg om bijdragen zelf te beoordelen. Zoals ze dwars door de nietszeggendheid van de reactie van de acht heen zullen kijken. Gelukkig steekt de reactie van onderzoeker Myriam Vander Stichele op dezelfde opiniepagina in alle opzichten ver uit boven het artikel van de acht. De NRC waardig. Mogelijk kan de redactie de acht een kans geven aan te tonen dat ze meer in hun mars hebben dan nu lijkt.

Ton van der Weg