Van publiek naar privaat

Het blijft gek om een periode van 1 jaar, die begint op 1 januari, als maatstaf te nemen voor een belegging. In de zoektocht naar meer rendement worden op dit moment beleggingen gekozen die hoger op de risicocurve liggen. Verder zal er een verschuiving in het vertrouwen komen van het alles oplossend vermogen van overheden en centrale banken richting de sterke (balans) van ondernemingen – van publiek naar privaat dus. De kracht van de euro kan een reden worden voor de ECB om mee te gaan doen aan verdere verruiming, deflatie ligt namelijk op de loer. En verder is nog onbekend wat de stresstest van de banken gaat opleveren.

Maar met deze visie doe ik geen uitspraak voor héél 2014.