Rechter: aftappen door NSA is wel legaal

Een federale rechter in New York heeft het verzamelen van telefoongegevens door veiligheidsdienst NSA legaal genoemd. Door zijn omvang is het volgens hem een waardevol onderdeel van de strijd tegen terrorisme. „Dit botte gereedschap werkt alleen omdat het alles verzamelt”, schreef rechter William Pauley in zijn uitspraak. Wel plaatste hij de kanttekening dat zo’n programma bij gebrek aan controle „burgerlijke vrijheden” in gevaar brengt.

Pauley seponeerde een zaak die was aangespannen door burgerrechtenbeweging ACLU (American Civil Liberties Union). De rechter schrijft dat het aftapprogramma de „verdedigingsslag van de regering is” bij de strijd tegen Al-Qaeda. De ACLU gaat in beroep. Het Amerikaanse ministerie van justitie liet weten tevreden te zijn.

Pauleys uitspraak komt tien dagen na de diametraal tegenovergestelde conclusie van een andere federale rechter. Rechter Richard Leon in Washington oordeelde dat de praktijken van de NSA „illegaal” en „Orwelliaans” waren. Leon velde een voorlopig vonnis in een zaak die was aangespannen door twee mannen die het aftappen als een inbreuk op hun grondwettelijke vrijheden zien. Er volgt een hoger beroep. De tegengestelde uitspraken maken het waarschijnlijker dat uiteindelijk het Hooggerechtshof een uitspraak zal doen over het verzamelen van metadata van Amerikanen door de NSA. Maar het kan ook dat president Obama voordien besluit de NSA sterk in te tomen, zoals een door hem ingestelde commissie onlangs adviseerde.

De uitspraak van vrijdag is een meevaller voor de regering-Obama. Pauley noemde de activiteiten van de NSA onmisbaar voor terrorismebestrijding. Volgens de rechter had onderzoek van metadata de plegers van de aanslagen van 11 september 2001 wellicht in beeld gebracht, als die data toen al zo waren verzameld. (AP, BBC, Reuters)