Nu voelt iedereen de crisis echt

Vanaf januari 2014 zullen burgers merken hoe dit kabinet het begrotingstekort wil terugdringen. Een overzicht van de maatregelen.

Een jaar lang leek het alsof het kabinet Rutte de meest verschrikkelijke dingen met burgers uithaalde. De groei van werkloosheid, de krimp van de Nederlandse economie; alles werd door oppositiepartijen gekoppeld aan het beleid van een jaar oude coalitie van VVD en PvdA.

De werkelijkheid is echter dat de grote bezuinigingen en lastenverzwaringen die deze regering wil invoeren om de Rijksbegroting beter in balans te brengen, pas vanaf 1 januari zullen ingaan. Dus pas vanaf 2014 zal het kabinetsbeleid van Rutte II een rol gaan spelen – als een regering überhaupt al invloed kan uitoefenen op economische groei en werkloosheid.

De maatregelen komen voor een niet onbelangrijk deel via de Belastingdienst bij burgers terecht. Dat geldt ook voor de lastenverschuivingen die de PvdA heeft bedongen – en voor enkele stimuleringsmaatregelen van de coalitie. Enkele belangrijke maatregelen zijn hier opgesomd.

Sommige van die belastingmaatregelen zijn nauwelijks zichtbaar voor burgers. Zo is voor veel belastingkortingen en toeslagen (ouderentoeslag, vrijstelling groene beleggingen, uitvaartverzekering) geen inflatiecorrectie toegepast. In de systematiek van de Rijksbegroting wordt vaak uitgegaan van inflatiecorrectie. Wordt deze niet toegepast, dan ontvangt het Rijk meer belastinginkomsten dan verwacht. Dat heeft een gunstig effect op het terugdringen van het begrotingstekort. Andere maatregelen die in 2014 ingaan, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek, zijn zeer uitgebreid in het nieuws geweest.

Voor sommige ‘maatregelen’ die de coalitie van VVD en PvdA heeft genomen – soms na onderhandelingen met de los vaste gedoogpartijen D66, de ChristenUnie en de SGP – geldt dat het gaat om het schrappen van geplande maatregelen. Die vindt u niet in dit overzicht terug.

Aanmerkelijk belang

Alleen in 2014 geldt er tijdelijk een lager belastingtarief van 22 procent op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang, voor zover dat niet hoger is dan € 250.000.

Auto’s

Ook voor de meest zuinige auto’s van de zaak (0 gram CO2 per kilometer) geldt vanaf 2014 een bijtelling, van 4 procent. Bij een hogere uitstoot van koolstofdioxide neemt de bijtelling toe.

Vanaf volgend jaar hoeft u geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen als uw auto niet meer CO2 uitstoot dan 50 gram per kilometer.

De accijnzen op diesel (+3 cent) en lpg (+7 cent) gaan omhoog, net als de maximale verkeersboetes.

Drank

Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75 procent omhoog.

Heffingskortingen

In 2014 verandert een aantal heffingskortingen. De algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk. De maximale korting van 2.103 euro krijg je als je tot 19.645 euro aan inkomen hebt. Stijgt je salaris, dan neemt de korting af. Hogere inkomens hebben nog recht op 1.366 euro algemene korting. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd, maar voor inkomens vanaf 40.000 euro sneller afgebouwd dan nu al het geval is.

Hypotheekrenteaftrek

Wie nu nog hypotheekrente voor 52 procent aftrekt, kan dat vanaf volgend jaar tot maximaal 51,5 procent doen. Vanaf 2014 verlaagt de overheid het maximale aftrektarief in de 4e schijf (nu 52 procent) stapsgewijs naar 38 procent.

Inkomstenbelasting

Mensen geboren vanaf 1 januari 1946 zullen sneller in de derde tariefschijf van de inkomstenbelasting vallen. Dat komt omdat de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75 procent van de inflatiecorrectie wordt aangepast.

Het tarief in de eerste schijf (voor inkomen tot 19.645 per jaar) wordt verlaagd van 5,85 procent naar 5,1 procent.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari met 7,80 euro en wordt 1.485,60 euro bruto per maand.

Eigen woningforfait

Het forfaitpercentage gaat voor woningen met een WOZ-waarde tot 50.000 euro met 0,05 procentpunt omhoog, tussen de 50.000 en 1.040.000 euro met 0,1 procentpunt. Wie een woning heeft met een WOZ-waarde daarboven, betaalt in 2014 ook meer: 7.350 euro vermeerderd met 1,8 procent van de waarde boven de 1.040.000 euro.

Kamerverhuurvrijstelling

De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt volgend jaar 4.748 euro. Dat was 4.536 euro.

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan kinderopvang, afhankelijk van het inkomen.

Leidingwater

De belasting op leidingwater gaat na 1 januari 2014 omhoog. Daarnaast betaalt u straks leidingwaterbelasting voor het totale watergebruik. Tot 1 januari 2014 is alleen het watergebruik tot 300 m3 belast.

Reisaftrek

De reisaftrek wordt niet aangepast aan de inflatie.

Stamrechtvrijstelling

Via de stamrechtvrijstelling kunnen werknemers belastingheffing over hun ontslagvergoeding uitstellen. Volgend jaar geldt dat bij het in één keer uitbetalen van de aanspraak slechts 80 procent van de waarde van de aanspraak belast wordt. Om van deze regeling gebruik te maken moet het geld ter financiering van de aanspraak voor 15 november 2013 door de werkgever zijn overgemaakt.

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen. Ontslagvergoedingen worden in het jaar van ontvangst direct in de belastingheffing betrokken.

Zorgkosten

De volgende posten zijn met ingang van 1 januari 2014 niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten: scootmobielen; rolstoelen; aanpassingen aan, in of om een woning. Het verplicht eigen risico wordt 360 euro. Er komt minder zorgtoeslag, omdat de zorgpremies lager zijn geworden. De maximum zorgtoeslag wordt voor alleenstaanden 865 euro. Voor meerpersoonshuishoudens wordt deze 1.655 euro.

De pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaan met 5 procent omlaag.