Negen man in pak

Maanden van tactische manoeuvres en onderonsjes waren eraan vooraf gegaan: het sociaal akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt dat kabinet, werkgevers en vakbonden op 11 april presenteerden. Maar zoals wel vaker in Den Haag bleek op het laatste moment één aspect volkomen over het hoofd gezien: de beeldregie. Niemand die op het idee was gekomen dat negen mannen aan een tafel een weinig dynamische indruk maken.

Thijs Niemantsverdriet, redacteur Politiek/ Foto David van Dam